In temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Se aproba strategia de privatizare a Bancii Agricole – S.A., cuprinsa in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare, elaborata de comisia de privatizare numita prin Hotararea Guvernului nr. 224/2001.
Art. 2. – Punerea in aplicare a strategiei de privatizare a Bancii Agricole – S.A. se realizeaza sub supravegherea comisiei de privatizare, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 3. – Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va aduce la indeplinire strategia de privatizare a Bancii Agricole – S.A., prevazuta la art. 1.
Art. 4. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 240/2000 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Bancii Agricole – S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.