Şi în următorii ani, rata şomajului se va reduce, la 6,9% în 2013, 6,7% în 2014 şi 6,5% în 2015, concomitent cu creşterea ratei de ocupare a populaţiei de 10-64 de ani, până la 65%.

În ceea ce priveşte populaţia ocupată, pentru 2012 se estimează o creştere a acesteia cu 0,3% şi a salariaţilor cu 0,2%.

În 2013-2015, populaţia ocupată, conform conturilor naţionale, se va majora în special pe baza creşterii numărului de salariaţi. Productivitatea muncii se va îmbunătăţi ca urmare a creşterii mai rapide a Produsului Intern Brut comparativ cu creşterea populaţiei ocupate. Compensaţia pe salariat se va majora, dar ponderea compensaţiei salariaţilor în valoarea adăugată brută se va reduce de la circa 45,5% în 2011 la 41% în 2015.

Programul de Convergenţă este revizuit anual la Bucureşti şi ulterior este trimis spre aprobare la Bruxelles, după aprobarea sa de către Executivul României.