Continuarea eforturilor pentru un București mai bun

Gabriela Firea își propune să continue și să consolideze proiectele inițiate în timpul mandatului anterior de primar general și să implementeze noi inițiative pentru a răspunde nevoilor specifice ale orașului București. Reflectând asupra experienței sale în timpul primului mandat, Firea subliniază importanța acumulată în servirea Bucureștiului timp de 4 ani și pledează pentru o continuare a eforturilor de a face din București un oraș mai bun pentru toți locuitorii săi.

„Am avut onoarea de a servi Bucureștiul timp de 4 ani în calitate de primar general, iar această experiență m-a învățat multe despre nevoile și potențialul orașului nostru. Continui să cred că avem capacitatea și resursele necesare pentru a transforma Bucureștiul într-un loc mai prosper și mai prietenos”, a declarat Firea, reflectând asupra mandatului său anterior.

Îmbunătățirea Infrastructurii și Transportului

Una dintre prioritățile majore ale Programului de Guvernare Locală este dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea transportului în București. Firea propune extinderea rețelei de metrou prin construirea a 14 noi stații de metrou pe magistrala M4, precum și extinderea magistralei M2 până în orașul Voluntari. În plus, se propune construirea unui aeroport în sudul orașului și realizarea de pasaje supraterane pentru a fluidiza circulația și a reduce congestia la intrările în București.

Printre prioritățile Programului de Guvernare Locală se numără îmbunătățirea infrastructurii și a transportului în București. Firea propune extinderea rețelei de metrou cu 14 noi stații pe magistrala M4 și construirea de noi magistrale, cum ar fi M7 și M8. De asemenea, se prevede construirea unui aeroport în sudul Bucureștiului și realizarea de pasaje supraterane pentru fluidizarea traficului.

Poluarea și riscul seismic

Firea și-a exprimat preocuparea pentru protejarea mediului înconjurător și intenționează să continue programele existente, cum ar fi Autobuzul Școlar, și să amenajeze și să reabiliteze parcurile din administrarea Primăriei. Un accent deosebit se pune pe îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor din traficul rutier.

În ceea ce privește siguranța și riscul seismic, Firea propune continuarea Programului București Trainic și finalizarea expertizării clădirilor vulnerabile. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită dezvoltării sistemului de termoficare, inclusiv prin înlocuirea rețelei primare și secundare și prin construirea de noi CET-uri.

Educație, Sănătate și Protecție Socială

Firea își propune să construiască creșe și grădinițe publice, să dezvolte programe pentru prevenirea consumului de substanțe interzise în școli și să continue proiectele de îngrijire a sănătății, cum ar fi construcția Spitalului Metropolitan și realizarea Centrului de Terapie cu Protoni. În domeniul protecției sociale, se propune majorarea și indexarea stimulentului pentru adulți și copiii cu dizabilități și realizarea unor centre de zi pentru copiii cu dizabilități.

Cultură și Exploatarea Resurselor

Firea dorește să investească în cultura orașului prin construirea unei Săli multifuncționale și modernizarea instituțiilor culturale existente. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită exploatarea eficientă a resurselor municipale prin realizarea unui registru al spațiilor și identificarea clădirilor abandonate pentru reintroducerea lor în patrimoniul public.

Acestea sunt doar câteva dintre obiectivele majore incluse în Programul de Guvernare Locală al Gabrielei Firea pentru perioada 2024 – 2028. Prin acest program, Firea își propune să aducă contribuția sa la dezvoltarea și modernizarea Capitalei în următorii ani, cu accent pe nevoile reale ale comunității și pe realizarea unui oraș mai bun pentru toți locuitorii săi.