„Ne bazăm pe iniţierea unor întâlniri cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor în urma cărora să putem îmbunătăţi şi chiar adopta o strategie comună, precum şi un plan de acţiuni concrete în vederea debirocratizării şi relaxării fiscale. Un mediu de afaceri sănătos este benefic întregii societăţi aducând bunăstare şi creând o societate puternică, viabilă, capabilă să fie relevantă în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Gabriel Petrea. 

Totodată, ministrul a subliniat că dialogul, pe marile subiecte care privesc întreaga societate, este o prioritate pentru Guvernul României, conform programului de guvernare 2016 – 2020. Conducerea Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român a prezentat o serie de propuneri care să ducă la o mai bună comunicare între toţi actorii. 

"Susţinem necesitatea modificării cadrului legislativ al dialogului social, care să conducă la instituţionalizarea unui mediu eficient de comunicare. Preluarea soluţiilor propuse de partenerii sociali în politicile publice este obligatorie în vederea creării unui mediu de afaceri viabil care să conducă la un nivel crescut de bunăstare socială", a spus preşedintele interimar CNPR, Costel Olteanu. 

Tot vineri, ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), întrevedere în cadrul căreia Gabriel Petrea a subliniat că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului de guvernare. 

"Vă asigur că şi pe viitor ne vom consulta în vederea elaborării unor acte normative care să ducă la creşterea accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi debirocratizarea pentru pentru micii întreprinzători. De altfel, o măsură solicitată de mediul de afaceri, eliminarea Formularului 088, a fost dusă la îndeplinire din primele zile ale mandatului", a declarat ministrul. 

Conducerea CNIPMMR a salutat măsurile adoptate de Guvern în vederea sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a susţinut necesitatea reluării consultărilor pe legea dialogului social, a informat sursa citată. 

"Cred că este important să discutăm de asemenea despre modificările asupra Legii nr. 62/2011 unde consider că trebuie să fie implicaţi toţi actorii sociali în vederea preluării celor mai reprezentative sugestii. Totodată vă sugerăm să ne întâlnim lunar sau ori de câte ori este nevoie, cu conducerea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social, iar problemele prezentate de noi să fie înaintate în scris prim-ministrului şi ministerelor de resort", a spus preşedintele CNIPMMR, Liviu Rogojinaru.