Veşti bune pentru funcţionarii publici şi personalul din aparatul primarilor din comune!

Acestora li se va putea deconta transportul, a decis Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Mai exact, marţi, 23 mai, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care prevede posibilitatea decontării, prin decizie a Consiliului local, a cheltuielilor de transport.

Sunt vizaţi de această lege funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarilor şi din instituţiile şi serviciile publice de interes local din comune.

Decontarea se va putea face începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Proiectul de lege a trecut cu 185 de voturi „pentru” şi 89 „împotrivă”.

A fost modificată şi completată Legea 153/2017

Această iniţiativă legislativă modifică şi completează Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Mai precis, este vorba despre acordarea posibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale din mediul rural de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului.

„Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ‘Administraţie’ din aparatul de specialitate al primarilor comunelor şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune, posibilitatea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora se stabileşte prin hotărâre a consiliului local”, se arată în proiectul de lege ce a trecut astăzi de Camera Deputaţilor, care este for decizional pentru acest act normativ.

Ordonatorul de credite va fi cel care va stabili contravaloarea cheltuielilor de transport, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport se va stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Decontare şi pentru cadrele didactice care nu au locuinţă în localitatea unde au postul

Tot legat de decontarea transportului, în urmă cu o lună de zile, a fost votat un amendament în Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților, care prevede că acele cadre didactice și personalul administrativ care nu au locuință în unitatea administrativ-teritorială unde au postul vor putea beneficia de decontarea transportului.

„Personalului didactic și administrativ din învățământul preuniversitar care nu dispune de locuinţă în unitatea administrativ-teritorială unde are postul i se decontează cheltuielile de transport de către angajator, din bugetul Ministerului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educației”, se arată în amendamentul votat în Parlament.