La sfârșitul lui 2010 activele nete adminsitrate pe Pilonul II au ajuns la 4,33 miliarde de lei. Cele mai mari încasări din contibuții au fost în trimestrul II, iar cele mai mici încasări au fost înregistrate în primul trimestru al anului trecut, ptorivit unei analize a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).
“În schimb, din punct de vedere al rezultatului din administrarea activelor, trimestrul cu cele mai mici încasări din contribuţii brute a consemnat cele mai bune rezultate – de 230 milioane de lei, iar trimestrul II (cele mai mari încasări din contribuţii brute) a consemnat cel mai mic rezultat – minus 2,63 milioane de lei. Pentru tot anul 2010 rezultatul a fost de 383,50 milioane de lei”, se afirmă în documentul publicat de CSSPP.
La sfârșitul anului trecut numărul participanților la fondurile de pe Pilonul II era de 5,15 milioane de persoane. Anul trecut numărul participanţilor a crescut cu 5,5%. Concomitent, s-a majorat și numărul conturilor active (cele în care s-a încasat cel puţin o contribuţie) cu 7,4%.
Nu în ultimul rând, valoarea activelor totale administrate în sistemul pensiilor private (pensii private obligatorii și pensii facultative) a ajuns la sfârșitul anului trecut la 4,66 miliarde de lei, echivalând cu 0,91% din PIB.

Te-ar putea interesa și: