Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), prin Direcția Generală Energie – Organismul Intermediar pentru Energie, a anunțat, la începutul lunii mai, deschiderea cererii de propuneri de proiecte aferente operațiunii „Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice”. Conform comunicatului de presă MECMA, bugetul alocat acestui apel este de aproximativ 243 de milioane de lei, iar valoarea maximă a cofinanțării acordate pentru un proiect este de 80 de milioane de lei.
Solicitanții considerați eligibili pentru această operațiune sunt întreprinderile mari, întreprinderile mici și mijlocii din sectorul industrial, care implementează proiecte al căror obiectiv este creșterea eficienței energetice și economia de energie. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului cu depunere continuă este 13 mai – 15 decembrie 2011.

Parte a strategiei naționale

Această măsură – „Modernizarea și realizarea unor unități, instalații și echipamente noi, în întreprinderile din industrie” – este prevăzută în anexa Programului Național de Reformă (PNR) 2011 – 2013, la capitolul Eficiență energetică. Conform documentului oficial, „vor fi sprijinite investiţiile în instalaţiile şi echipamentele care conduc la economii de energie, în întreprinderile din industrie, prin utilizarea fondurilor alocate prin POS CCE – Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice/ Domeniul major de intervenţie 1 – Energie eficientă şi durabilă.
Finanțarea totală pentru acest program, pentru perioada 2011 – 2013, este de 58 de milioane de euro, din care 51,04 milioane de euro, fonduri FEDR, și 6,96 milioane de euro, cofinanțare de la bugetul de stat.

Conform PNR 2011 – 2013, în anul 2010, în cadrul POS CCE/Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice/  Domeniul major de intervenţie 1 – Energie eficientă şi durabilă, au fost depuse 27 de proiecte, în valoare totală de 640 milioane de lei lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de aproximativ 250 de milioane de lei.

În anul 2011, pe baza experienţei câştigate din evaluarea proiectelor depuse în anul 2010, se au în vedere proiectele pentru care economia anuală de energie obţinută prin implementarea lor va fi mai mare de 5% precum şi cele vizând cogenerarea de înaltă eficienţă.

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mari şi IMM-urile din sectorul industrial, iar activităţile eligibile vizează investiţii în instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/ răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecvenţă, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele), în scopul obţinerii unei economii de energie, pe baza bilanţului energetic; unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă ale întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi); construcţii aferente procesului industrial care fac obiectul unui proiect de eficienţă energetică (dar numai cele aferente echipamentelor modernizate).

Acest material face parte din colecţia de resurse a primei comunităţi de practică pentru dezvoltare durabilă din România. Comunitatedurabila.ro îşi propune să ofere celor interesaţi un instrument colaborativ de învăţare pentru dezvoltare durabilă şi reuneşte în acest sens experţi şi manageri de proiecte din domenii diverse, cu toţii motivaţi să dezvolte profilul durabil al proiectelor pe care le conduc.
Comunitatea este un rezultat al proiectului „Parteneriat pentru dezvoltare durabila” co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investeşte în oameni!” iniţiat deAsociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu ActiveWatch şi implementat cu sprijinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.