”Cursul de schimb este în prezent în concordanţă cu principiile fundamentale pe termen lung. Totodată, acoperirea rezervelor este în general adecvată conform celor mai multe unităţi de măsurare a gradului de adecvare a rezervelor. Pe mai departe, misiunea recomandă limitarea intervenţiilor pe piaţa valutară menite să calmeze excesul de volatilitate şi menţinerea unei atitudini prudente cu o acumulare moderată de rezerve în vederea reducerii continue a riscurilor externe”, se arată în document.

De asemenea, misiunea mai recomandă o tranziţie a conduitei de politică monetară către un regim mai integral de ţintire a inflaţiei prin reducerea rolului cursului de schimb în cadrul de politici şi continuarea procesului de reducere a coridorului ratei dobânzii. ”Aceasta ar putea contribui la întărirea clarităţii semnalelor de politică monetară şi a canalului de transmitere”, arată experţii instituţiei financiare internaţionale. Pentru pregătirea obiectivului enunţat de autorităţi, de adoptare a monedei euro, este importantă realizarea unui nivel suficient de convergenţă reală.

Echipe ale Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Comisiei Europene (CE) au vizitat Bucureştiul în perioada 27 ianuarie – 10 februarie 2015 pentru a continua discuţiile privind cea de a treia misiune de revizie în cadrul Acordului Stand-By de tip precaut cu FMI şi primei misiuni de revizie în cadrul programului pentru balanţa de plăţi de tip precaut al României cu Uniunea Europeană.

Misiunile sunt efectuate ca parte a consultărilor periodice (de regulă anuale) în baza Articolului IV din Statutul FMI, îăn contextul unei solicitări de utilizare a resurselor FMI (împrumut de la FMI), ca parte a discuţiilor programelor aflate sub monitorizarea experţilor sau ca parte a altor forme de monitorizare de către experţi a evoluţiilor economice. (Sursa: Agerpres)