Ministerul de Finanţe are ordin de la premier să menţină impozitul minim, cel puţin în unele domenii, şi în 2010, chiar dacă obiectivul acestuia – combaterea evaziunii – a fost ratat.

De ce se ambiţionează Ministerul de Finanţe să menţină, într-o altă formulă, impozitul minim şi anul viitor, deşi şi-a dat seama că efectul pe care conta, diminuarea evaziunii, nu a avut loc? Respectarea programului de guvernare este argumentul de care se cramponează instituţia atunci când susţine că impozitul minim nu poate fi eliminat, ci doar înlocuit cu unul redenumit  forfetar şi care să se aplice doar în unele sectoare economice cu risc de evaziune, cum ar fi restaurante, turism, comerţ cu amănuntul.

În lipsa unor evaluări statistice privind impactul impozitului minim aflat în vigoare şi ale unor calcule după care să se ghideze în formularea unui alt tip de impozit, Finanţele riscă să repete greşeala din primăvară, recunoscută chiar de unii miniştri PDL, de a introduce un impozit fără suficientă fundamentare. Conceperea unui nou impozit este extrem de dificilă, iar Ministerul bâjbâie. Consultanţii fiscali au fost convocaţi la minister pentru a da soluţii. Deşi poziţia unanimă a acestora a fost că impozitul trebuie desfiinţat, oficialii au pretins că sunt obligaţi să găsească o soluţie tehnică, decizia de menţinere a acestuia fiind pur politică.

Combaterea evaziunii, o glumă

„Sunt total împotriva impozitului minim sau forfetar întrucât nu există o analiză detaliată – de unde provine evaziunea pe lanţul de producţie/distribuţie a veniturilor şi ce impozite/taxe sunt evazionate -, iar acest tip de analize nu se poate realiza credibil în câteva luni“, afirmă Emilia Dragu, partner TaxHouse.

La rândul său, Ruxandra Jianu, partner Biriş Goran Consulting, nu crede că impozitul minim/forfetar e o soluţie într-o economie modernă.

„Nu aşa se va rezol­va problema nedeclarării profiturilor reale. Există dome­nii în care evaziu­nea a atins cote maxime (cum ar fi alimentaţia, micile unităţi de cazare sau de comerţ), însă părerea mea este că în loc de impozitul forfetar, ANAF ar trebui să întărească controalele“, spune aceasta.

Pentru specialiştii în fiscalitate este evident că acest tip de impozit, indiferent de cum va fi reformulat, în ce domenii se va aplica, care va fi baza de impozitare (cifra de afaceri ori alte criterii) sau care vor fi cotele de impozitare, nu reprezintă o soluţie pentru combaterea evaziunii fiscale.

„Evaziunea într-un domeniu sau altul nu poate fi împiedicată în mod real prin introducerea/menţinerea unui cost fix suplimentar (în speţă, impozitul minim obligatoriu). Metoda reală de diminuare a evaziunii este controlul riguros şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege. Dacă se cunosc statistic sectoarele de activitate în care incidenţa evaziunii este una semnificativă, controalele ar trebui poate direcţionate cu precădere şi sistematic către persoanele care activează acolo“, consideră Ana Maria Miron, partner NNKDP Consultanţă Fiscală.

Efecte negative

Impactul impozitului minim este mai degrabă negativ pentru economie în ansamblu. Ceea ce au declarat atât premierul, cât şi ministrul de finanţe, ca fiind scopul principal, şi anume scăderea evaziunii fiscale, nu se verifică în practică. Ministrul economiei, Adriean Videanu, a fost chiar unul dintre cei care au admis că acest impozit a fost o eroare gravă. Zeci de mii de firme şi-au închis activitatea de la aplicarea acestui impozit, însă nu pentru că erau evazioniste, ci pentru că le-au crescut insuportabil costurile. „Efectul a fost de radiere a numeroase firme de la Registrul Comerţului.  Nu ştiu de câte alte impozite, taxe sau contribuţii a fost privat bugetul general consolidat odată cu închiderea acestor companii, însă unele dintre ele aveau salariaţi pentru care se plăteau contribuţii sociale şi impozit pe salariu, şi care acum este posibil să fi îngroşat rândurile şomerilor“, arată Emilia Dragu.

„Singurul rezultat vizibil a fost curăţarea pieţei de o serie de companii care nu mai desfăşurau activitate, dar care, din comoditatea acţionarilor, nu au fost lichidate/dizolvate, ci doar trase pe dreapta. Nu cred că acesta este un semn de diminuare a evaziunii. Cu alte cuvinte, scopul declarat al impozitului minim nu se poate spune că a fost atins“, spune Ruxandra Jianu.

Ministerul Finanţelor nu şi-a clarificat obiectivul acestui impozit, dar vrea să-l menţină. În opinia specialiştilor, singurul argument credibil este colectarea la buget. Totuşi, încasările din impozitul minim nu au o pondere semnificativă în totalul bugetului, fiind estimate la circa de 300 milioane lei în acest an. Impozitul minim ar urma să fie modificat prin ordonanţă de urgenţă şi să se aplice în noua variantă din 2010.

Efectele evaziunii cauzate de nedeclararea veniturilor sau de creşterea artificială a costurilor nu pot fi decât insensibil reduse prin impozitul minim. 
Emilia Dragu, partner TaxHouse

Activităţile evazioniste nu pot fi stopate printr-un cost de 500 -10.000 euro. Marii evazionişti continuă operaţiunile indiferent de impozitul minim.
Ana Maria Miron, partner NNDKP

100.000 de companii care au avut cifre de afaceri mai mici de 200 de euro, anul trecut, se vor închide pe parcursul lui 2009, conform estimărilor Ministerului de Finanţe, din cauza impozitului minim