Veniturile au fost cu 23,84% sub prevederile pentru anul 2015, iar cheltuielile au fost mai mici cu 17,15%. 

Veniturile bugetului Trezoreriei Statului s-au realizat din activitatea specifică de trezorerie şi reprezintă în principal dobânzi încasate aferente soldului contului curent general al Trezoreriei Statului păstrat la Banca Naţională a României, dobânzi acumulate aferente titlurilor de stat de tip benchmark, dobânzi din finanţarea temporară a deficitelor bugetare şi refinanţarea datoriei publice şi majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen. 

Cele mai semnificative sunt veniturile din dobânzi, care au totalizat 663,751 milioane lei (minus 37,44% faţă de prevederile definitive pentru 2015), iar cele din amenzi, penalităţi şi confiscări – 142,896 milioane lei. 

Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului reprezintă, în principal, dobânzi aferente datoriei publice interne directe (710 milioane de lei), dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului (26,696 milioane de lei), precum şi alte cheltuieli ale Trezoreriei Statului (23,46 milioane de lei). 

Bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2015, cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 46,323 miliarde lei, şi reflectă resursele financiare ale sectorului public păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, depozitele, deficitele şi excedentele bugetare, se menţionează în proiect. 

Deficitul total era la finele anului 2015 de 39,389 miliarde lei, din care 35,795 miliarde lei în administraţia publică centrală (bugetul de stat), 2,261 miliarde lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, 1,332 miliarde lei la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

AGERPRES