Parlamentul a adoptat reguli comune pentru impunerea taxei de drum asupra vehiculelor grele de transport de mărfuri. Acestea vor trebui să plătească pentru costurile externe, ca de exemplu poluarea aerului, fonică şi congestionarea traficului rutier.

 

Membrii PE au votat directiva revizuită privind Eurovigneta, taxă de drum ce va include costuri legate de poluarea fonică şi cea a aerului şi aglomerarea traficului rutier (în anumite condiţii), emisiile CO2 nefiind însă incluse în textul legislativ.

 

În opinia raportorului El Khadraoui (PSE, Belgia) propunerea Comisiei “este un prim pas spre aplicarea principiului “poluatorul plăteşte” în domeniul traficului rutier.”

 

Regulile legate de Eurovignetă se aplică vehiculelor mai mari de 12 tone, drumurilor care fac parte din sistemul Reţelelor Trans Europene (TENT) care conectează statele europene şi  “oricărui  sector al reţelei rutiere prin care trec în general un număr important de transporturi internaţionale de mărfuri.”

 

Deputaţii susţin reinvestirea veniturilor provenite din această taxă în acţiuni menite să reducă  costurile externe, ca de exemplu: investiţii în vehicule mai curate din punct de vedere al mediului, în moduri alternative de transport sau construirea de pereţii antifonici. Potrivit deputaţilor europeni, aceasta este o condiţie sine qua non pentru susţinerea directivei privind Eurovigneta.

 

Potrivit propunerii Comisiei Europene, pe secţiunile de stradă în care se înregistrează congestionarea traficului, taxa privind costurile externe poate să includă şi costul congestionării în perioadele când pe aceste secţiuni se înregistrează congestionarea traficului – ceea ce înseamnă că rămâne la latitudinea statelor membre impunerea taxei pentru congestionarea traficului. Potrivit amendamentelor propuse de europarlamentari, taxarea congestionării traficului nu se va aplica autoturismelor.

 

Raportul El Khadraoui a fost adoptat cu 359 voturi pentru, 256 împotrivă şi 26 abţineri.