La nivelul celor 27 de state din Uniunea Europeană, în 2011 erau 119,6 milioane de persoane – 24,2% din populaţie – supuse riscului de sărăcie şi excluziune socială.

Nivelurile cele mai reduse ale acestui indicator se înregistrează în Cehia (15%), Suedia şi Olanda (ambele cu 16%), Austria şi Luxemburg (ambele cu 17%).

Un obiectiv al Strategiei Europa 2020 este scoaterea din categoria celor expuşi sărăciei şi excluziunii sociale în UE a cel puţin 20 de milioane de persoane până în 2020.

Progresele către atingerea acestui obiectiv sunt măsurate în funcţie de 3 indicatori – persoane aflate în risc de sărăcie, persoane ce se confruntă cu privaţiuni materiale grave şi persoane ce trăiesc în familii cu o intensitate a muncii foarte scăzută (în care adulţii au utilizat mai puţin de 20% din potenţialul lor de muncă în cursul anului anterior). În 2011, 17% din populaţia UE era afectată de cel puţin una din aceste 3 forme de excluziune socială.

Cel mai ridicat risc de sărăcie din UE se observă în România, Bulgaria şi Spania (toate cu 22%) şi Grecia (21%) iar cel mai scăzut în Cehia (10%), Olanda (11%), Slovacia, Austria şi Danemarca (toate cu 13%).
SURSA: Agerpres