Două firme, Novensys Corporation şi Automotive, solicită Tribunalului Bucureşti deschiderea procedurii insolvenţei în cazul Rompetrol Downstream, însă reprezentaţii grupului petrolier susţin că nu există temei juridic şi legal, întrucât nu se află în imposibilitate de plată.

În 25 februarie, Novensys Corporation a cerut deschiderea procedurii insolvenţei Rompetrol Downstream, urmând ca Secţia comercială a Tribunalului Bucureşti să ia în discuţie solicitarea în data de 19 mai.

“Situaţia creată între Rompetrol Downstream şi compania Novensys este una strict comercială, în care ambele părţi nu au convenit încă asupra tuturor detaliilor în ceea ce priveşte contractul de prestări de servicii, a modului de derulare a acestuia, toate anexele acestuia şi asupra îndeplinirii de către Novensys a obligaţiilor sale contractuale”, au declarat  reprezentanţii grupului petrolier.

De asemenea, Rompetrol Downstream va solicita în 19 mai instanţei respingerea cererii şi obligarea companiei Novensys la plata unei cauţiuni de 10% din valoarea creanţei invocate, apreciind că cererea de deschidere a insolvenţei a fost formulată cu rea-credinţă, în contradicţie cu prevederile Legii 85/2006.

O altă firmă, Automotive SA, a depus două cereri de chemare în judecată, cu acelaşi obiect, a Rompetrol Downstream, una înaintată instanţei în 30 aprilie şi alta în 4 mai. Societatea cere deschiderea insolvenţei companiei Rompetrol, termenele de judecată fiind stabilite pentru 3 şi 15 decembrie 2010.

Reprezentaţii Rompetrol spun că Automotive solicită recuperarea unei sume de bani care este inferioară creanţei pe care Rompetrol Downstream o are împotriva societăţii, reprezentând contravaloarea carburanţilor livraţi în perioada 2009-2010.

Rompetrol: cererile Novensys şi Automotive nu au niciun fundament

“Precizăm că Rompetrol Downstream a solicitat, prin intermediul instituţiilor competente, recuperarea acestei creanţe, după ce anterior a avut toată disponibilitatea de a găsi o soluţie pentru stingerea diferendului dintre părţi. Pe de altă parte, societatea Automotive deţine fără niciun titlu legal trei rezervoare pentru depozitarea de GPL care aparţin unei alte societăţi a grupului Rompetrol, Rompetrol Gas”, au mai spus reprezentanţii Rompetrol.

Rompetrol Gas face demersuri pentru obligarea societăţii Automotive la respectarea obligaţilor contractuale.

Reprezentanţii Rompetrol apreciază că cererile Novensys şi Automotive pentru deschiderea insolvenţei Rompetrol Downstream, membră a Grupului Rompetrol, nu au niciun fundament financiar şi juridic care să corespundă realităţii de fapt, grupul petrolier nefiind în imposibilitatea de plată faţă de nici unul dintre furnizorii sau prestatorii de servicii ai companiei.

Rompetrol Downstream, divizia de distribuţie a carburanţilor din grupul Rompetrol, operează 805 benzinării. Grupul Rompetrol este controlat de compania de stat KazMunaiGaz din Kazahstan.

SURSA: Mediafax