În octombrie, câştigul salarial mediu net a fost mai mare faţă de septembrie în majoritatea activităţilor din sectorul economic. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime pentru realizări deosebite), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) – cu 8,5%, respectiv cu 6,7% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.

Majorări de 3,5% – 5% au fost consemnate în cercetare-dezvoltare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), industria metalurgică, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe).

În tranzacţii imobiliare, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, extracţia cărbunelui superior şi inferior, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie creşterile au fost între 2% şi 3%.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna septembrie au fost determinate de acordarea în luna septembrie de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice, potrivit INS.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – cu 25,2%, în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene – cu 10% – 18%, în fabricarea produselor din tutun, fabricarea băuturilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – între 2% şi 3,5%.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (16,7%) ca urmare a aplicării OUG nr. 35/2015, în învăţământ (3,9%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (0,7%).

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 9,7%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 111,5%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 141,7%, cu 2,5 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna septembrie 2015.