Proiectul aparține deputatului PSD, Alexandru Stănescu, fratele fostului ministru Paul Stănescu și un mare latifundiar din Olt. Acesta a fost inițiat în 2018 în vremea guvernării Dăncilă, care a atras de pe atunci atenția că este neconstituțional pentru că îngrădește dreptul de proprietate consfințit de Constituție și de Tratatul de aderare la UE, scrie g4media.ro.

Practic prin noua lege se interzice cetățenilor români și străini care nu sunt fermieri cu activitate în România în ultimii cinci ani să cumpere terenuri agricole. În plus, conform proiectului, un proprietar care vinde un teren agricol mai devreme de 8 ani după ce l-a cumpărat este obligat să plătească un impozit de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, ceea ce reprezintă un impozit uriaș.

Guvernul Dăncilă a semnalat încă din 2018, prin punctul de vedere transmis Parlamentului, că proiectul de lege are un viciu de constituționalitate, încălcând articolul 44 al Constituției, care arată că ”proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”.

Ce spune proiectul despre cei care pot cumpăra terenuri agricole în România

(1) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
a) să aibă domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioada de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare;
b) să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioada de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;
c) să fie înregistrată de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.”
(2) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele juridice cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
a)să aibă sediul social și/sau sediul secundar situat pe teritoriul național, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare;
b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole, așa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
d) asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

Proiectul de lege, aici.