“Numărul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică (în principal de tip exploataţie agricolă individuală) a fost de 3.601.776, cu 5,9% mai mic decât în anul 2010. În timp ce numărul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 27880, cu 9,2% mai mic decât în anul 2010. Iar suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiilor agricole a fost mai mică cu circa 1,9% faţă de cea înregistrată la Recensământul General Agricol 2010”, reiese din comunicatul de presă transmis de INS.

Potrivit sursei citate, suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie, în anul  2013, pe o exploataţie agricolă a fost de 3,60 ha, comparativ cu 3,45 ha în anul 2010. Pe categorii de exploataţii agricole: suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă fără personalitate juridică a fost de 2,02 ha, comparativ cu 1,95 ha în anul 2010; suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă cu personalitate juridică a fost de 207,49 ha, comparativ cu 190,78 ha în anul 2010.

Numărul exploataţiilor agricole cu suprafaţă agricolă utilizată mai mică de 1 ha este în scădere

Numărul exploataţiilor agricole de mici dimensiuni, care au utilizat o suprafaţă agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2013 faţă de anul 2010 cu circa 76.000 de exploataţii agricole, respectiv 3,8%, ele deţinând, în continuare, o pondere foarte importantă de 54,5% din totalul acestora. La scăderea numărului de exploataţii agricole de mici dimensiuni a contribuit numărul celor care au utilizat o suprafaţă agricolă mai mică de 0,1 ha, acestea deţinând o pondere de circa 11% din totalul exploataţiilor cu suprafaţă agricolă.

Pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, în anul 2013, structura exploataţiilor agricole a fost diferită atât ca număr cât şi din punct de vedere a suprafeţei agricole utilizate astfel:

Exploataţiile agricole sub 1 ha deşi au reprezentat 54,5% din numărul total, au utilizat numai 5% din suprafaţa agricolă utilizată

Exploataţiile agricole cu dimensiuni între 1 şi 5 ha au avut ponderi mai apropiate atât ca număr, cât şi ca suprafaţă (37,5% din numărul total şi 23,5% din suprafaţa agricolă utilizată)

Exploataţiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 ha, deşi cu o pondere mică (0,6%) în ceea ce priveşte numărul, au deţinut peste 52,1% din suprafaţa agricolă utilizată

Peste 61% din suprafaţa agricolă este în proprietatea celor care o utilizează

În anul 2013, din punct de vedere al modului de deţinere a suprafeţei agricole utilizate, ponderile cele mai importante le-au înregistrat suprafeţele aflate în proprietate (61,4%) şi cele luate în arendă (27,4%), fără schimbări semnificative faţă de anul 2010.

În anul 2013, suprafaţa agricolă utilizată aflată în proprietatea exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 42,2% din întreaga suprafaţă agricolă utilizată, în timp ce la exploataţiile agricole cu personalitate juridică aceasta a reprezentat 19,2%.

În anul 2013 efectivele de bovine şi porcine au scăzut cu 2,7%, respectiv cu 20,8%, iar cele de ovine şi caprine au crescut cu 6,3%, respectiv cu 6,8% faţă de cele înregistrate la Recensământul General Agricol 2010.

În ceea ce priveşte volumul de muncă în exploataţiile agricole, exprimat în unităţi anuale de muncă  (UAM),acesta a înregistrat o scădere faţă de cel înregistrat la Recensământul General Agricol 2010.

În anul 2013, volumul de muncă înregistrat la exploataţiile agricole fără personalitate juridică a fost de 1387.000 de UAM, iar în cadrul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 64.000 de UAM.

Comparativ cu datele Recensământului General Agricol 2010, volumul de muncă înregistrat la ASA 2013 a scăzut cu 7,5 % în cazul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică şi cu aproape 35% în cazul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică.