”În ultimele luni am avut întâlniri cu conducerile companiilor aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, dar şi cu alţi specialişti reputaţi în domeniu. Cu toţii suntem conştienţi că trebuie să facem mult mai mult pentru a îmbunătăţi guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat. Este nevoie să trasăm linia generală de acţiune care să ne ajute să evităm situaţii care pun în pericol existenţa societăţilor din energie şi a locurilor de muncă”, a scris duminică, pe pagina sa de facebook, ministrul Energiei, Victor Grigorescu.

Conform unui comunicat postat pe site-ul ME, companiile din sectorul energetic sunt vitale pentru securitatea aprovizionării cu energie, însă unele dintre ele trec printr-o situaţie dificilă generată de lipsa de performanţă economică, de risipă financiară şi, în anumite cazuri, de lipsă de integritate, iar în câteva situaţii lipsesc planuri concrete pentru dezvoltarea de viitor şi o strategie coerentă de investiţii, conform unui comunicat publicat pe site-ul ministerului.

De asemenea, la câteva companii importante, instituţiile abilitate desfăşoară în această perioadă investigaţii care vizează posibile fapte neconforme cu legea. Pentru a repune aceste companii pe drumul corect, reprezentanţii Ministerului Energiei au în vedere un plan de măsuri concrete, ce vizează: implementarea unor proiecţii bugetare multianuale şi a unor strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung; monitorizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii astfel încât acestea să se desfăşoare transparent, nediscriminatoriu şi eficient; publicarea datelor privind contractele de achiziţii publice şi sponsorizări/contribuţii şi beneficiarii acestora, în conformitate cu Ordinul Ministrului Energiei din 2014; structurile de audit intern şi control trebuie să aibă suficientă autonomie funcţională astfel încât să poată verifica situaţiile care ridică probleme de integritate sau de gestiune defectuoasă a afacerilor; nicio persoană care face obiectul unei cercetări penale nu poate ocupa o funcţie de conducere.

De asemenea, măsurile mai vizează: adoptarea de coduri de integritate şi etică în afaceri şi prevederi clare privind conflictul de interese, pentru a combate nepotismul şi a încuraja promovarea exclusiv pe criterii de profesionalism. Rapoartele administratorilor (membri CA) vor conţine date privind măsurile de combatere a corupţiei în cadrul companiei; adoptarea unei strategii de responsabilitate socială faţă de comunităţile locale, pentru a direcţiona contribuţiile financiare către nevoile reale ale acestora, cu beneficii cuantificabile pentru cetăţeni; implementarea transparentă a Ordonanţei 109 şi recrutarea managementului pe criterii stricte de profesionalism. Fiecare companie trebuie să aibă o strategie coerentă de punere în practică a principiilor de guvernanţă corporativă; organigramele trebuie redimensionate mai ales în ceea ce priveşte funcţiile de conducere, pentru a reduce birocraţia actului decizional şi a nu încărca inutil costurile societăţii; revizuirea indicatorilor de performanţă pentru management şi Consilii de Administraţie astfel încât acestea să reflecte performanţa economică reală dorită de la aceste companii. (Sursa: Agerpres)