Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București – Domnești”, situate pe raza Municipiului București – Sector 6, prevede aprobarea sumei cu titlu de despăgubire, în valoare de 2.098.000 lei aferentă unui număr de 11 imobile, în suprafață totală de 5.078 mp, respectiv construcții și împrejmuiri, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului.

„Suma de 2.098,5 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în Anexa nr. 2, rezultă din raportul de evaluare întocmit în luna octombrie 2018 și înregistrat sub nr. 92/77349/09.11.2018, de către S.C. GCT EVAL SRL, reprezentată de evaluator autorizat ANEVAR Georgescu Geta Stela, având legitimația nr. 12766, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia”, datelor prezentate de Ministerul Transporturilor.

Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. din subordinea Ministerului Transporturilor, în calitatea sa de expropriator în numele Statului Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010.