Modificări legislative adoptate pentru finalizarea restituirii de imobile preluate abuziv în perioada comunistă

Astfel, deputații au adoptat proiectul de modificare a Legii 165/2013 referitoare la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, pentru imobile preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.

De asemenea, a fost propusă modificarea articolului 24 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

noua casă, imobiliare
SURSA FOTO: Dreamstime

Această modificare vizează instituirea unei norme conform căreia existența și extinderea dreptului de proprietate se presupun a fi cele recunoscute în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus preluarea abuzivă, în concordanță cu orice alte acte juridice care confirmă deținerea proprietății la momentul transferului către stat.

În conformitate cu sursa citată, se va acorda prioritate analizei cererilor formulate de către persoanele certificate de entități desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau de statul de reședință, în calitate de supraviețuitori ai Holocaustului, care sunt în viață la data publicării în Monitorul Oficial al României.

De asemenea, vor fi prioritizate cererile care vizează imobilele pentru care au fost formulate notificări de restituire și pentru care sunt aplicabile prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, la solicitarea autorității responsabile cu proiecte finanțate extern.

„Prin excepţie, se vor analiza cu prioritate cererile formulate de persoana certificată de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau de statul de reşedinţă, ca supravieţuitoare ale Holocaustului, aflate în viaţă la data publicării în Monitorul Oficial al României, precum şi cererile care au ca obiect imobilele pentru care s-au formulat notificări de restituire şi pentru care sunt incidente prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, la solicitarea autorităţii care derulează proiecte cu finanţare externă”, arată sursa citată.

Soluțiile legislative pentru imobilele preluate abuziv

De asemenea, se menționează că deciziile emise conform prevederilor pot fi contestate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află imobilul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

În cadrul procedurii judiciare, cuantumul despăgubirilor va fi determinat conform grilei notariale în vigoare în anul anterior pronunțării hotărârii judecătorești.

Sursa menționată explică că în situația în care nu poate fi demonstrat că imobilul solicitat a fost preluat abuziv de către stat în perioada de referință, iar acesta se află sau s-a aflat în patrimoniul statului, se presupune că imobilul a fost preluat abuziv.

„În cazul în care pentru imobilul solicitat nu se poate face dovada preluării abuzive de către stat în perioada de referinţă, iar acesta se regăseşte sau s-a regăsit în patrimoniul statului, se prezumă că imobilul a fost preluat abuziv”, mai spune sursa menţionată.

Dreptul de proprietate este presupus a fi cel recunoscut în actul normativ sau de autoritate care a decis preluarea abuzivă, cu condiția să fie prezentate alte acte juridice care confirmă dreptul deținut asupra imobilului la momentul transferului statului.

Proiectul a fost adoptat de Senat în calitate de prim for sesizat pe 15 mai 2023, iar decizia finală a fost luată acum de Camera decizională. În prezent, legea așteaptă să fie promulgată.