Anunț pentru cei care folosesc numerar! Marți seară, pe 3 octombrie, Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de lege care să conducă la ”o creştere a conformării la utilizarea mijloacelor moderne de plată, cu efecte directe în prevenirea evaziunii fiscale”.

Cu alte cuvinte, Executivul dorește să limiteze utilizarea banilor cash. Persoanele fizice vor putea efectua plăți în numerar de până la 5.000 de lei.

Marți seară, Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru abrogarea punctelor 42, 43, 52 şi 59 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Guvernul dorește să combată evaziunea fiscală

Inițiatorii documentului susțin că ”va conduce la o creştere a conformării la utilizarea mijloacelor moderne de plată şi la respectarea imediată a tuturor dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, cu efecte directe în prevenirea evaziunii fiscale”.

Potrivit notei de fundamentare, ”este bine-cunoscut faptul că utilizarea masivă a numerarului favorizează evaziunea fiscală şi/sau neconformarea (inclusiv îngreunarea executării silite).

Decontările prin instrumente bancare impun o disciplină financiară consistentă, permit reconstituirea stării fiscale a persoanelor implicate/ responsabile şi asigură premisele recuperării unor eventuale creanţe fiscale datorate bugetului de stat, stabilite ca urmare a descoperirii unor activităţi ilicite.”

De asemenea, ”stabilirea trasabilităţii fluxurilor băneşti rezultate din operaţiuni bancare constituie o premisă puternică pentru descurajarea activităţilor ilicite care au ca scop sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”.

Un alt scop este reducerea concurenței neloiale

”La fel de importantă precum reducerea evaziunii fiscale este asigurarea unui mediu de afaceri echitabil prin reducerea concurenţei neloiale generată de contribuabilii care utilizează exclusiv/excesiv plăţile în numerar cu scopul de a îşi diminua veniturile impozabile şi de a-şi crea avantaje comerciale comparativ cu cei care îşi îndeplinesc corect obligaţiile fiscale”, se mai precizează în nota de fundamentare.

„Nu în ultimul rând, creşterea numărului de comercianţi care acceptă plăţile prin intermediul cardurilor bancare, va putea contribui la creşterea încrederii cetăţenilor în capacitatea statului de a îi proteja de activităţi ilicite şi de a le crea premisele exercitării drepturilor de consumator prin dovada plăţii pentru bunul sau serviciul achiziţionat”, se precizează în document.