Prețurile polițelor RCA, plafonate până la 30 septembrie 2024

Guvernul a aprobat vineri, 21 iunie 2024, ordonanța de urgență privind prelungirea plafonării prețurilor polițelor de asigurare obligatorie RCA până la 30 septembrie 2024, la propunerea Ministerului de Finanțe.

Măsură vine pentru a asigura stabilitatea pieței asigurărilor și pentru a proteja consumatorii de creșteri excesive ale prețurilor.

Ministerul Finanțelor a comunicat că tarifele de primă maxime au fost stabilite la nivelul celor practicate de fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023, cu posibilitatea de ajustare cu maximum 6,8%. Aceste tarife vor fi valabile pentru o perioadă de trei luni de la data intrării în vigoare a ordonanței. Tarifele se aplică doar contractelor RCA încheiate după intrarea în vigoare a ordonanței.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), prin Ministerul Finanțelor, a susținut necesitatea acestei prelungiri pentru a menține stabilitatea pieței asigurărilor RCA, în contextul unui grad ridicat de concentrare pe piață și a unei vulnerabilități crescute din prisma expunerii pe clase de asigurare.

Actul normativ include, de asemenea, detalii despre comisioanele de distribuție, limitate la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție pentru o perioadă de trei luni. Despăgubirile pentru înlocuirea temporară a vehiculelor avariate vor fi calculate în funcție de costul mediu practicat de companiile de închiriere auto și se vor acorda doar dacă vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic. Perioada maximă pentru care se pot acorda aceste despăgubiri este de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire în situații justificate.

În cazul vehiculelor care nu mai pot fi reparate și se califică pentru daună totală economică, despăgubirile vor acoperi perioada dintre constatarea avariilor și data ofertei de despăgubire. Valoarea despăgubirii nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

RCA
Preţurile poliţelor RCA vor rămâne limitate până la finalul lunii septembrie / SURSA FOTO: Facebook

Vulnerabilitate pe piața RCA, potrivit ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor a subliniat că există un grad ridicat de concentrare pe piața asigurărilor RCA, cu câteva companii de asigurare deținând cote de piață semnificative. Aceasta continuă să fie o vulnerabilitate, având potențialul de a genera presiuni suplimentare asupra prețurilor.

„În prezent, în piaţa asigurărilor RCA din România se manifestă în continuare o reticenţă în ceea ce priveşte apetitul la risc al asigurătorilor RCA pentru anumite categorii de asiguraţi şi există un grad ridicat de concentrare care continuă să reprezinte o vulnerabilitate a pieţei atât din prisma expunerii pe clase de asigurare, cât şi din perspectiva cotelor de piaţă semnificative deţinute de un număr relativ mic de societăţi de asigurare, ceea ce arată un grad scăzut de concurenţă”, menţionează Ministerul.

Datele recente arată că, la 31 decembrie 2023, din totalul de 10.333.293 vehicule din parcul național auto, 7.486.349 erau asigurate la data de 6 iunie 2024. În perioada 1 ianuarie 2024 – 2 iunie 2024, aproximativ 41.500 de cazuri au fost încadrate în categoria asiguraților cu risc ridicat, dintre care doar 201 au fost preluate voluntar, restul fiind alocate automat către asigurători.

Măsură este considerată necesară pentru a preveni dezechilibrele între cerere și ofertă și pentru a evita creșterile de prețuri după 30 iunie 2024.