Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a dispus începerea demersurilor pentru a se realiza o evidență informatizată a actelor de studii din învățământul preuniversitar.

Astfel, în sistemul informatic, baza de date a Ministerului Educației și Cercetării va fi interconectată cu Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A. (CNIN-SA), care va tipări actele de studii completate cu datele absolvenților, inclusiv cu fotografia candidatului.

Evidență informatizată a actelor de studii la nivel central

Prin această interconectare a bazei de date, vor fi tipărite actele de studii aferente examenului de bacalaureat, certificărilor profesionale, precum și actele aferente examenului național de definitivare în învățământ.

Mai mult decât atât, prin crearea acestui mecanism, Ministerul Educației și Cercetării va avea o evidență informatizată a actelor de studii la nivel central.

”În 2016, când eram secretar de stat în Ministerul Educației, am realizat o analiză privind interconectarea bazei de date cu Imprimeria Națională pentru tipărirea unor diplome de bacalaureat, analiză finalizată cu tipărirea diplomelor de bacalaureat de către CNIN-SA cu datele absolvenților preluate din baza de date a platformei informatice SIIIR.

Din păcate, următoarele guverne nu au considerat o prioritate în a avea o evidență centralizată a actelor de studii și au abandonat inițiativa”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării.

Această inițiativă se înscrie în demersurile ministrului educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, de a debirocratiza sistemul și de a eficientiza activitatea unităților de învățământ preuniversitar.

Mai multe măsuri de debirocratizare

În context, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat încă de la începutul anului că începe prima etapă a ”debirocratizării procesului didactic”​, care cuprinde mai multe măsuri.

Printre acestea, pot fi enumerate simplificarea portofoliului profesorului și al dirigintelui, înlocuirea unor procese verbale de ședință cu liste de prezență și faptul că aplicarea testelor inițiale nu este obligatorie.

Ministrul Educației a anunțat, de asemenea, că, într-o nouă etapă a debirocratizării sistemului de învățământ se va trece la simplificarea sau chiar eliminarea a mai multe documente:

– eliminarea portofoliului dirigintelui;
– simplificarea condicii de prezență;
– eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum;
– eliminarea sau, după caz, simplificarea raportărilor situației sociale a elevilor și raportărilor programelor de sprijin;
– simplificarea documentelor necesare pentru excursiile școlare/activitățile extrașcolare;
simplificarea procesului de evaluare a calității (ARACIP).

Foto: INQUAM / George Călin.