Potrivit unui comunicat remis de ministerul condus de Anca Boagiu, această decizie a fost luată deoarece demararea procedurii de atribuire în regim de concesiune a viitoarei Autostrăzi de Centură Sud a Municipiului Bucureşti este necesară, iar costurile pentru întreţinerea autostrăzilor Bucureşti-Piteşti şi Bucureşti-Constanţa sunt suportate din bugetul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, afectând astfel spaţiul fiscal aflat la dispoziţie.

Cele două autostrăzi se află pe Coridorul IV Pan-European, și au în acest moment cele mai ridicate nivele de trafic din ţară.

Demersul MTI se întemeiază pe faptul că folosirea concesiunii de lucrări publice ca modalitate în realizarea obiectivelor de infrastructură de transport rutier, cu respectarea prevederilor Eurostat în ceea ce priveşte proiectele de parteneriat public-privat, va permite degrevarea bugetului statului de cheltuieli de amploare pentru realizarea acestor obiective, permiţându-se ca fondurile astfel economisite să fie utilizate în alte programe de interes naţional.

Memorandumul propus de ministrul Anca Boagiu prevede semnarea unui singur contract de concesiune pentru toarte aceste obiective.

Înainte ca aceste proiecte să fie concesionate, trebuie reactualizat studiul de fezabilitate a Centurii de Sud a Bucureştiului, trebuie elaborat și aprobat Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare, etc.

De asemenea, trebuie realizată o analiză economico-financiară și trebuie văzută care este cea potrivită procedură de atribuire a viitorului contract de concesiune.