Așadar, sistemul public de pensii a încheiat anul trecut cu un deficit de peste 2 miliarde de lei. Conform unui proiect de act normativ publicat de Ministerul Finanţelor, veniturile s-au cifrat la 109,8 miliarde de lei, iar cheltuielile la 111,9 miliarde de lei.

Sistemul public de pensii a încheiat anul trecut cu un deficit de peste 2 miliarde de lei

Veniturile sistemului pentru accidente de muncă şi boli profesionale s-au cifrat la 221,1 milioane de lei. Potrivit cifrelor publicate de Ministerul Finanţelor, veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2023 sunt în sumă de 110 miliarde de lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 112 miliarde de lei. Astfel, rezultă un deficit în sumă de 1,99 miliarde de lei.

Datele sunt publicate în proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2023.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2023 au crescut cu 11,8% faţă de anul 2022.

Contribuţiile de asigurări s-au cifrat, anul trecut, la 98,39 miliarde de lei

De asemenea, contribuţiile de asigurări s-au cifrat, anul trecut, la 98,39 miliarde de lei. Cifra este cu 2,23 miliarde de lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (89,4% din totalul veniturilor încasate).

Acestea au fost constituite din contribuţiile angajatorilor și contribuţiile asiguraţilor. Contribuțiile angajatorilor au fost de un miliard de lei. Cifra este cu 1,3 miliarde de lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (1% din totalul veniturilor încasate).

Contribuțiile asiguraţilor au fost în sumă de 97,31 miliarde de lei. Cifra este cu 916,2 milioane de lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (88,4% din totalul veniturilor încasate).

bani, lei
SURSA FOTO: Dreamstime

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2023 au fost în sumă de aproape 3,8 miliarde de lei

În ceea ce priveşte sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, acesta a consemnat venituri de 221,1 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 151,1 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 70 milioane lei.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2023 au fost în sumă de aproape 3,8 miliarde de lei.

Cheltuielile totale au fost în sumă de 2,1 miliarde de lei. Astfel, rezultă un excedent în sumă de 1,69 miliarde de lei.