Prima variantă este plătirea amenzii în primele 15 zile. Astfel, este necesare plătirii a doar jumătate din sumă. A doua variantă implică contestarea în instanța pe raza căreia amenda a fost acordată.

APADOR-CH recomandă plata amenzii în termen de 15 zile, pentru a nu plăti mai mult de jumătate din minimul acesteia dacă pierdeți în instanța contestația.

Recomandări pentru contestarea amenzii

Este necesar să vorbiți cu un avocat pentru a vă spune dacă aveți șanse să anulați amenda și să formulați plângerea pentru a o depune. De asemenea, trebuie să depuneți contestație în termen de 15 zile calendaristice de la momentul primirii procesului verbal. Contestația se va depune la judecătoria de pe raza teritorială în care se afla strada pe care ați fost amendați.

Trebuie menționat că în eventualitatea în care trimiteți contestația la judecătoria greșită, aceasta va fi înregistrată și redirecționată către judecătoria competentă, iar asta ar putea însemna luni de întârziere.

Trebuie să anexați la contestație copii după procesul verbal și cartea de identitate, dar și alte acte doveditoare care să vă susțină afirmațiile.

Este necesar să aveți și un martor credibil, care să confirme varianta dvs. și să vină în fața instanței. De asemenea, trebuie să formulați contestația clar și concis și e bine să precizați că cereți judecarea în lipsă. De asemenea, este util să vă prezentați la proces, însă dacă nu puteți și nu ați cerut să se judece în lipsă, riscați suspendarea dosarului. În acest caz, trebuie să cereți repunerea dosarului pe rol în interval de un an, altfel acesta va fi închis.

Este necesară și depunerea dovezii plății a 20 de lei, taxa judiciară de timbru. În cazul în care nu faceți acest lucru, plângerea va fi anulată.

Aveți posibilitatea să trimiteți plângerea către instanță prin poștă, prin curier, fax sau e-mail. În acest context, APADOR-CH prezintă și un model de plângere pe care puteți să îl utilizați.

Model de plângere