România s-a aflat într-un mare pericol. Dacă regimul comunist mai dura în România, mii de sate ar fi fost rase de pe faţa pământului, oamenii strămutaţi la oraşe, iar vatra tradiţională a ţăranului român ar fi dispărut aproape cu totul. Era, practic, a doua colectivizare, conform adevarul.ro.

Ceauşescu voia să radă de pe faţa pământului satele

Nicolae Ceauşescu avea în plan ca până în anul 2000, întreaga naţiune să locuiască la oraşe, aproximativ 7-8.000 de sate urmând a fi şterse de pe faţa pământului.

Demolarea ar fi inclus şi bisericile vechi, dar şi cimitirele satelor. Terenul astfel câştigat ar fi fost redat agriculturii, obiectivele măreţe fiind eliberarea a 300.000 hectare teren arabil, dar şi lichidarea treptată a deosebirilor esenţiale dintre oraş şi sat.

Ceea ce regimul nu luase în calcul era faptul că terenurile rezultate în urma demolării vetrelor de sat, ar fi avut nevoie de zeci de ani pentru a putea da cât de cât un randament.

Din „Principiile de bază adoptate la Plenara CC al PCR din 1967 cu privire la sistematizarea localităţilor rurale“ aflăm că în acea perioadă, în mediul rural trăiau 11,8 milioane de locuitori, ceea ce reprezenta 61,8% din totalul populaţiei ţării.

Din cele 4.259 de comune existente sunt unităţi administrative mici, în medie, pe ţară, sub 3.000 de locuitori fiecare. Populaţia rurală era dispersată în 14.203 sate şi existau 989 de sate cu mai puţin de 100 de locuitori.

Regiunea-pilot a fost Bucureştiul

Sistematizarea teritoriului Ilfov a intrat devreme în atenţia arhitecţilor însărcinaţi cu elaborarea propunerilor de locuinţe rurale noi. Aceste localităţi aveau un statut aparte ca urmare a faptului că erau aproape de Bucureşti.

Erau menite să devină puternice oraşe agroindustriale şi să asigure condiţii de muncă şi de viaţă similare cu cele de la oraş. Aşadar adevărate exemple ce urmau a servi drept model pentru celelalte comune. În Ilfov şi Giurgiu au fost cele mai multe sate sistematizate (Otopeni, Buda, Vlădiceasa, Dimieni, Ordoreanu, Ciofliceni).

Maramureşul, nordul şi centrul Transilvaniei păreau rămase în urma planului. În judeţul Satu Mare, comuna Odoreu pierdea trei dintre satele sale–Vânătoreşti, Eteni, Cucu. Cele trei sate au fost deja reconstruite după 1990, mai spune sursa citată.