Potrivit unui comunicat al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, lipsa unui conducător executiv aprobat de CSA constituie contravenţie conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

CSA precizează că a solicitat companiei Asset Incon Plus desemnarea unui nou conducător executiv şi transmiterea documentelor în vederea aprobării iar societatea nu a dat curs solicitării.

Pentru cea de-a doua societate, CSA menţionează că unul din motivele care au condus la aplicarea sancţiunii este acela că persoana propusă pentru conducerea executivă nu are cunoştinţele legislative necesare să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică, după cum a rezultat în urma interviului susţinut la CSA în vederea evaluării competenţelor profesionale. ‘Mai mult, societatea nu a transmis în termen raportările anuale, situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2010, precum şi raportările aferente trimestrului I din 2011 în format letric şi electronic, conform dispoziţiilor legale în vigoare’, se precizează în comunicatul CSA

"În urma modificărilor legislative pe care le-a promovat anul trecut, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordă o atenţie mult mai mare verificării calităţii managementului brokerilor de asigurare. CSA se preocupă ca aceasta să fie la cel mai înalt nivel, astfel încât să fie un factor de eficientizare a activităţii desfăşurate de brokerii de asigurare şi, implicit, de creştere a gradului de protecţie a consumatorilor care apelează la serviciile lor", a declarat preşedintele CSA, Angela Toncescu.

Potrivit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, măsurile dispuse în cazul societăţilor menţionate nu au implicaţii asupra contractelor de asigurare deja încheiate, acestea continuând să îşi producă efectele în condiţiile stabilite la data semnării.
SURSA: Agerpres