Croația a fost eliminată de pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, se arată în Hotârărea numărul 10 din 12 februarie 2021.

În aceeași Hotârăre se arată și că România va trimie ajutor Republicii Moldova.

Croația a fost eliminată de pe lista țărilor cu risc epidemiologic. Ce se arată în Hotârâre

Art.1 – (1)Se aprobă acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit,  pentru republica Moldova, constând în cantitățile de produse prevăzute în anexa nr.  1.

(2) Cantitățile prevăzute la alin. (1) sunt alocate din stocurile de urgență  medicală, constituite prin grija inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în  conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 11 din 2020 privind stocurile  de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

Art.2 – Se aprobă majorarea stocurilor de urgență medicală cu produse,  materiale și echipamente sanitare necesare, conform prevederilor anexei nr. 2. Art.3 – Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării  produselor prevăzute la art. 2, să fie alocate, Ministerului Afacerilor Interne pentru  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sumele necesare din Fondul de  rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art.4 – Se aprobă modificarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc  epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor  care sosesc în România din acestea, aprobată prin Hotărârea Comitetului Național  pentru Situații de Urgență nr. 9 din 11.02.2021, în sensul eliminării Croației.

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență și Oficiului Național de Achiziții  Centralizate, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale  conducătorilor acestora.

Întregul document poate fi consultat aici.