Bursele sociale pentru elevi vor fi majorate

Un proiect propus de membrii parlamentari ai AUR și adoptat tacit marți de Senat urmărește majorarea bursele sociale pentru elevi la o proporție de o pătrime din salariul minim pe economie.

Această măsură este considerată esențială pentru a garanta accesul la educație, reducerea abandonului școlar și îmbunătățirea nivelului de trai al familiilor.

Conform proiectului de lege, această inițiativă va diminua povara financiară asupra familiilor dezavantajate.

În expunerea de motive se afirmă că, având în vedere specificul situației, majorarea bursei sociale la o pătrime din salariul minim pe economie este considerată o măsură esențială pentru a asigura accesul egal la educație.

Acești bani suplimentari vor acoperi nevoile de bază ale elevilor, cum ar fi:

  • alimentația
  • transportul
  • și materialele școlare
elevi, scoala, bacalaureat, examen, BAC
SURSA FOTO: Dreamstime

Familiile cu venituri reduse vor avea mai multe resurse

Familiile cu venituri reduse vor avea mai multe resurse pentru a-și asigura o viață mai bună pentru copiii lor.

„Având în vedere specificul acesteia, majorarea bursei sociale la o pătrime din salariul minim pe economie este o măsură esenţială în vederea asigurării accesului egal la educaţie, elevii fiind astfel mai stimulaţi să înveţe şi încurajaţi să îşi continue studiile.

Această măsură va reduce presiunea financiară asupra familiilor defavorizate, deoarece majorarea bursei sociale va contribui semnificativ la creşterea standardului de viaţă al acestora.

Mai mult decât atât, aceşti bani suplimentari vor acoperi nevoile de bază ale elevilor, precum alimentaţia, transportul şi materialele şcolare, iar familiile cu venituri reduse vor avea mai multe resurse pentru a le asigura o viaţă mai bună copiilor acestora.

Totodată, creşterea bursei sociale va reduce absenteismul şi abandonul şcolar”, se menţionează în expunerea de motive.

bani, lei
SURSA FOTO: Dreamstime

Cine va primi bursele?

Potrivit inițiatorului, elevii care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul preuniversitar de stat obligatoriu sunt eligibili pentru a primi burse.

Cu excepția cuantumului bursei sociale, care se fixează la o pătrime din salariul minim pe economie, cuantumul minim al burselor și metodologia-cadru pentru acordarea lor sunt stabilite prin ordin al ministrului Educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar.

Propunerea legislativă de modificare a articolului 108 alineatul (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și de instituire a unei măsuri tranzitorii urmează să fie discutată și votată în plenul Camerei Deputaților. Aceasta este forul decizional în acest caz.

Modificări ale burselor elevilor

Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat luni că vor fi implementate schimbări în ceea ce privește bursele elevilor începând cu anul școlar 2024 – 2025.

Se va introduce o nouă categorie de bursă numită „bursa de reziliență”. Ea va fi acordată elevilor:

  • cu o medie minimă de 7
  • se clasează în primii 30% din elevii unei clase

„Modificările se vor aplica începând cu anul şcolar viiror 2024 – 2025. Modul practic de acordare a burselor este detaliat în Metodologia de acordare a burselor pe care o vom lansa astăzi în consultare publică.

În acest moment, elevii pot beneficia de bursă olimpică de excelenţă I şi II, bursă de merit, bursă socială, bursă tehnologică şi bursă pentru participarea şcolară a mamelor minore.

Toate aceste categorii se menţin în Legea învăţământului preuniversitar şi practic odată cu noua lege am triplat numărul beneficiarilor de burse din şcolile din România”, a declarat Ligia Deca.