În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (-2,87%, respectiv 9,73%).

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, pe principalele activităţi economice, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în învăţământ (23,07%), sănătate şi asistenţă socială (22,30%) şi tranzacţii imobiliare (19,12%).

Creşterea cea mai mică a avut loc în activitatea producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (1,10%).

Creşterile costului orar al forţei de muncă din activităţile sectorului bugetar au fost influenţate, în principal, de aplicarea prevederilor legale în domeniu.

Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 10,38%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 9,75%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri similare (10,33%, respectiv 9,69%).

Faţă de trimestrul al patrulea din 2015, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut în majoritatea activităţilor economice. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-11,12%), intermedieri financiare şi asigurări (-11,10%) şi alte activităţi de servicii (-10,17%).

Cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat în tranzacţii imobiliare (5,84%), învăţământ (4,71%) şi hoteluri şi restaurante (4,45%).

În trimestrul I 2016, scăderea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 2,49%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) de 2,53%. Scăderile înregistrate de cele două componente – pentru indicii în formă brută (neajustată) – au fost de 2,86%, respectiv 2,90%.