Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat spre consultare publică tarifele maxime propuse pentru serviciile de interconectare în vederea terminării apelurilor telefonice la puncte fixe şi mobile, determinate pe baza unor modele de calculaţie a costurilor.
Autoritatea propune ca de la 1 ianuarie 2014 tariful maxim pentru terminarea apelurilor la puncte fixe să scadă de la 0,67 eurocenţi/minut la 0,15 eurocenţi/minut, iar tariful maxim pentru terminarea apelurilor la puncte mobile de la 3,07 eurocenţi la 0,86 eurocenţi/minut.
Tarifele maxime vor deveni obligatorii pentru toţi furnizorii de reţele din România, identificaţi cu putere semnificativă pe piețele de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile din România: 51 de furnizori de reţele fixe şi 6 furnizori de reţele mobile. La fel ca până acum, tarifele de terminare nu sunt diferenţiate în funcţie de tehnologia utilizată (de exemplu, 2G sau 3G, PSTN sau IP), de intervalul orar în care au loc apelurile sau de originea lor (puncte fixe, puncte mobile, reţele naţionale sau internaţionale).
„În urma anunțului ANCOM cu privire la scăderea tarifelor de interconectare începând cu 1 ianuarie 2014, dorim să precizăm că analizăm impactul pe care aceste măsuri l-ar putea avea asupra business-urilor noastre și a planurilor de investiții. Vom comunica feedback-ul nostru Autorității, în termenul solicitat. Cele două companii s-au conformat întotdeauna reglementărilor în vigoare și vor continua să facă acest lucru. Trebuie însa avut în vedere faptul că, pe o piață foarte competitivă unde prețurile oferite utilizatorilor finali sunt deja printre cele mai scăzute din Europa, aceste descreșteri extrem de abrupte ale tarifelor de terminare a apelurilor pot avea un impact semnificativ pe termen lung asupra industriei și pieței în ansamblu, nu neapărat în beneficiul consumatorilor.
Măsurile propuse de ANCOM vin într-o perioadă în care operatorii trebuie să facă eforturi pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea rețelelor fixe și mobile (spre exemplu 4G). Reducerea agresivă a tarifelor de interconectare va conduce la o diminuare majoră a fondurilor disponibile în industrie pentru investiții și, prin urmare, va afecta negativ evoluția pe termen lung a acestui sector", au declarat oficialii Comsote şi Romtelecom.
Tariful de terminare reprezintă preţul plătit pe piaţa de gros de un furnizor de servicii de telefonie operatorului în reţeaua căruia sunt terminate apelurile efectuate de proprii utilizatori. Întrucât acest preţ se regăseşte în tariful perceput utilizatorului final care iniţiază apelul, practicarea unor tarife de terminare excesive în raport cu costurile furnizării eficiente a serviciilor poate prejudicia concurenţa la nivelul pieţei de telefonie şi denaturează comportamentul de consum al utilizatorilor.