Sistemul de pensii este dezechilibrat din cauza celor pensionaţi anticipat, consideră Guvernul, care vrea să descurajeze această practică.

Prin noua Lege a pensiilor s-au introdus condiţii mai aspre de acordare a pensiilor anticipate şi sancţiuni mai drastice pentru cei depistaţi că au obţinut o astfel de pensie fără drept.

“Şi în România, ca şi în multe state ale Europei, se pune tot mai des problema sustenabilităţii sistemului public de pensii. Astăzi, în România sunt 5,7 milioane de pensionari, care sunt susţinuţi doar de 4,9 milioane forţă de muncă activă. Acest dezechilibru se datorează şi unui număr extrem de mare de cazuri de pensionare anticipată, în ultimii ani. Astfel, măsurile de reformă vizează înăsprirea condiţiilor de verificare a persoanelor care solicită ieşirea anticipată la pensie, pentru că discutăm de aproape 112.000 de persoane care au ieşit anticipat la pensie în ultimii ani”, a spus ministrul Finanţelor Gheorghe Pogea.

Penalizări mai mari

El a arătat că se doreşte descurajarea numărului de pensionări anticipate, parţiale. “Vrem înăsprirea condiţiilor de acordare a acestui tip de pensie, crescând penalizarea acordată la 0,75% pentru fiecare lună de pensionare anticipată faţă de vârsta standard şi, bineînţeles, la împlinirea vârstei standard de pensionare penalizarea se ridică; nimeni nu va mai putea să iasă la pensie anticipat cu mai mult de 60 de luni, deci 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare; în perioada de anticipare, persoana nu va putea cumula pensia anticipată cu venitul salarial. Prin aceste măsuri, categoric vom asigura un echilibru al sistemului de pensii şi o oarecare echitate”, a arătat Pogea.

Condiţii mai dure pentru acordarea pensiei de invaliditate

În privinţa pensionărilor de invaliditate, autorităţile cred că există cazuri de pensionare de invaliditate abuzivă sau nejustificată medical. “Dorim să înlocuim documentarul medical care, astăzi, este completat de medicul curant specialist pentru boala principală, cu un raport medical de evaluare completat de medicul asigurărilor sociale. Vom încheia convenţii între casele de pensii şi spitale, laboratoare, clinici, pentru a reverifica dosarele medicale la care au existat suspiciuni în ceea ce priveşte pensionarea de invaliditate nejustificată medical. De asemenea, vom introduce reglementări foarte clare, cu termene şi, mai ales, cu penalizări în procedura de expertizare medicală”, a spus ministrul de Finanţe.
Autorităţile spun că s-a înregistart o creşterea masivă a pensionărilor de invaliditate, de la circa 600.000 de persoane în 2001 la circa 900.000 de persoane în 2009, deci o creştere de 50%.

Indemnizaţia de însoţitor se va plăti de la bugetul de stat

Finanţarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele care sprijină sau ajută pensionarii cu invaliditate de gradul I se va face  prin casele de pensii, dar de la bugetul de stat, pentru că indemnizaţia lor este un venit de natură salarială. “În fapt, această indemnizaţie de însoţitor care se acordă pensionarilor cu invaliditate de gradul I nu este o prestaţie de asigurări sociale de natură contributivă, ci este una de asistenţă socială, identică cu cea care se plăteşte de la bugetul de stat în cazul persoanelor cu handicap de gradul I. Aşa încât bugetul de stat va fi cel care va finanţa şi va asigura indemnizaţia persoanelor care au calitatea de însoţitor pentru pensionarii cu grad de invaliditate de gradul I”, a conchis Pogea.