Bursa de Valori București (BVB) și Casa de Compensare București (CCB) au decis, în ședința din 2 decembrie, să reducă cu până la de zece ori toate contribuțiile obligatorii ale membrilor, adică ale intermediarilor de pe piața de capital, de la 1 ianuarie 2011. Noile măsuri comunicate de CCB sunt rezultatul solicitărilor participanților activi și potențiali la Piața Derivatelor, scopul fiind îmbunătățirea serviciilor și creșterea lichidității instrumentelor listate.
Astfel, cuantumul garanției financiare pentru fiecare cont în marjă deschis de membrul compensator va fi redus de la 50.000 lei până la 20.000 lei. Sumele rezultate din reducerea cunatumului garanției financiare depuse vor fi transfertae în conturile în marjă ale membrilor compensatori sau vor putea fi folosite parțial, la cererea acestora, pentru constituirea garanției necesare deschiderii unui al doilea cont în marjă.
Valoarea minimă a contribuției anuale a membrilor compensatori individuali la Fondul de Garantare administrat de CCB va fi redusă de la 5.000 de lei până la 500 de lei, iar valoarea minimă a contribuției anuale a membrilor compensatori generali la Fondul de Garantare va fi redusă de la 25.000 lei până la 2.500 lei.
A fost aprobată și acceptarea ca active colaterale fondurile bănești în euro și dolar și acțiunile celor cinci SIFuri, ale OMV Petrom, Băncii Transilvania, BRD – Groupe Societe Generale și ale BVB.
Marja constituită la noile active acceptate va trebui să respecte ca pentru un cont în marjă constituit din acțiuni valoarea colateralului sub formă de acțiuni să nu depășească 50% din necesarul de marjă, iar pentru un cont constituit din valute valoarea colateralului sub formă de valută să nu fie mai mare de 80% din necesarul de marjă.
Pentru evaluarea zilnică a colateralului depus sub formă de valute străine se aplică procentul de 85%, la valoare în lei, conform cursului comunicat de BNR. De asemenea, pentru evaluarea zilnică a colateralului depus sub formă de acțiuni se aplică procentul de 65%, ccalculat conform prețului de referință calculat de BVB.