Această operaţiune este o concentrare economică ce îndeplineşte condiţiile valorice prevăzute de lege pentru a fi autorizată de Consiliul Concurenţei: cifra de afaceri a companiilor implicate depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi cel puţin două companii implicate realizează pe teritoriul României, fiecare, o cifră de afaceri mai mare de 4.000.000 euro.

Autoritatea de concurenţă va evalua concentrarea economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice.

Elefant Online SA desfăşoară activităţi legate de comercializarea cu amănuntul a produselor de larg consum.