Consiliul Concurenţei şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) au încheiat recent un protocol de colaborare în vederea protejării drepturilor şi intereselor utilizatorilor finali.

Documentul stabileşte modalităţile prin care cele două instituţii îşi vor coordona eforturile pentru aplicarea unitară a legislaţiei generale din domeniul concurenţei, cât şi a celei specifice pentru domeniul comunicaţiilor, în vederea protejării drepturilor şi intereselor utilizatorilor finali.

„Alăturând expertiza noastră celei a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care prin strategii şi programe realizează politica guvernului în acest domeniu, rezultatul va fi, cu siguranţă, o piaţă a comunicaţiilor cu o concurenţa reală, în care sunt respectate regulile de către toţi jucătorii, în interesul şi spre binele consumatorilor finali”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

„Principiile care guvernează un mediu concurenţial normal, pot şi trebuie să facă parte din cerinţele adresate serviciilor societăţii informaţionale, proiectelor din sfera societăţii bazate pe cunoaştere (şi nu numai), completând unitar cerinţele tehnice şi de eligibilitate din achiziţiile publice” a declarat Gabriel Sandu, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

SURSA: Consiliul Concurenţei