Ca parte a acestor reforme, este abordată zona din ce în ce mai vastă a activităților de creditare nebancare, așa numitul sector bancar paralel sau „din umbră” (shadow banking), care până în prezent nu a făcut în mod deosebit obiectul reglementării și supravegherii prudențiale.
Într-o anumită măsură, sectorul bancar paralel îndeplinește funcții importante în cadrul sistemului financiar. El creează, de pildă, noi surse de finanțare și le oferă investitorilor alternative la depozitele bancare.
Însă poate implica și riscuri potențiale la adresa stabilității financiare pe termen lung, deoarece în sectorul financiar se acumulează surse necunoscute de risc și există posibilitatea ca riscurile din sistemul bancar paralel să se transmită sectorului bancar clasic.
Ca răspuns la apelurile care i-au fost adresate în cadrul G20 la Seul în 2010 și la Cannes în 2011, Consiliul pentru Stabilitate Financiară (Financial Stability Board – FSB) se ocupă în prezent de elaborarea unor recomandări privind supravegherea și reglementarea acestor entități și activități. Prin consultarea lansată astăzi, sub forma unei cărți verzi, Comisia participă activ la eforturile constante ale FSB.
Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Uniunea Europeană a dovedit că este un lider la nivel mondial în ceea ce privește implementarea de reforme ambițioase în domeniul reglementării financiare, în special cu privire la bănci. Nu dorim ca activitățile și entitățile financiare să eludeze regulile prezente și viitoare, deoarece aceasta ar permite acumularea de noi surse de risc în sectorul financiar. De aceea, trebuie să înțelegem mai bine ce este și cum funcționează de fapt sistemul bancar paralel și să stabilim ce măsuri de reglementare și supraveghere sunt necesare și la ce nivel. Trebuie să facem vizibile toate părțile sectorului financiar.”
Despre sistemul bancar paralel
Conform Consiliului pentru Stabilitate Financiară, sistemul bancar paralel este „sistemul de intermediere a creditelor care implică entități și activități din afara sistemului bancar clasic”. Printre entitățile și activitățile bancare paralele se numără:
• fondurile de piață monetară (FPM) și alte tipuri de fonduri de investiții sau produse cu caracteristici specifice depozitelor
• fondurile de investiții care oferă credite sau utilizează efectul de levier, inclusiv fondurile cotate (ETF) și fondurile speculative (hedge funds)
• societățile financiare și societățile de valori mobiliare care acordă credite sau garanții de credit sau care efectuează transformări ale lichidității și/sau scadenței fără a fi reglementate ca băncile
• societățile de asigurare și reasigurare care emit sau garantează produse de credit și
• securitizarea și împrumutul de valori mobiliare și contractele repo.
Cartea verde lansată astăzi descrie modul în care măsurile UE existente și propuse abordează aspecte legate de activitățile bancare paralele. De exemplu, vehiculele din afara bilanțului, cum ar fi vehiculele cu scop special, sunt reglementate indirect prin reglementări bancare.
Administratorii fondurilor speculative sunt reglementați în mod direct prin Directiva privind administratorii fondurilor de investiții alternative, care abordează o serie de probleme legate de sistemul bancar paralel.
Unele state membre au, la rândul lor, norme naționale suplimentare în ceea ce privește supravegherea entităților și activităților financiare care nu sunt reglementate la nivelul UE.
Cu toate că aceste măsuri contribuie într-o anumită măsură la identificarea de soluții pentru problemele pe care le pun activitățile și entitățile bancare paralele, sunt încă necesare progrese suplimentare pe măsură ce crește gradul de înțelegere a modului în care funcționează acest sector și ținând cont de faptul că aceste activități și entități se află într-o evoluție continuă.
Demersurile actuale ale Comisiei Europene, realizate în coordonare cu FSB, cu organismele de standardizare și cu autoritățile de supraveghere și reglementare din UE, vizează să examineze atent măsurile existente și să propună o abordare corespunzătoare care să permită supravegherea amplă a sistemului bancar paralel, alături de un cadru de reglementare adecvat.
În acest context, Comisia analizează posibile opțiuni și etape ulterioare în cinci domenii principale: sectorul bancar, administrarea activelor, împrumutul de valori mobiliare și contractele repo, securitizarea și alte entități din sistemul bancar paralel.