Comisia Europeană a trimis vineri României o scrisoare de punere în întârziere, document ce reprezintă deschiderea formală a procedurii de infringement, conform agerpres.ro

Cât timp are la dispoziție România

România are la dispoziţie două luni ca să remedieze deficienţele; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să trimită un aviz motivat.

Conform Directivei privind deşeurile (2000/60/CE), statele membre trebuie să recupereze şi să elimine deşeurile într-un mod care să nu pună în pericol sănătatea umană şi mediul, interzicând abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor.

Deşeurile trebuie tratate fără riscuri pentru apă, aer, sol, plante sau animale, fără a provoca neplăceri prin zgomot sau mirosuri şi fără a afecta negativ zonele rurale sau locurile de interes special. Pactul verde european şi Planul de acţiune al economiei circulare al UE urmăresc să accelereze tranziţia către o economie circulară, bazată pe o eficienţă ridicată a resurselor, reducerea deşeurilor şi rate ridicate de reciclare în toate sectoarele.

În România, 101 depozite de deşeuri care nu corespundeau standardelor au beneficiat de o perioadă de tranziţie. Ele ar fi trebuit să fie închise până în iulie 2019. Conform informaţiilor primite din România, 86 de depozite de deşeuri sunt acum închise şi reabilitate. Planificarea pentru închiderea şi reabilitarea celor 15 depozite de deşeuri rămase este incertă, deoarece pentru majoritatea acestora lucrările de închidere nu au început încă.

Monitorizare în timp real a tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat, în urmă cu o lună, un sistem informatic care permite monitorizarea în timp real a tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje din țară. Companiile din domeniu sunt obligate să implementeze noul sistem începând cu 1 ianuarie 2021.

Noul sitem informatic dezvoltat își propune să urmărescă mult mai fidel trasabilitatea deșeurilor și a fost denumit: Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD).

“Ne propunem ca această aplicație informatică să fie un instrument economico-financiar destinat asigurării controlului asupra tuturor operatorilor economici implicaţi în gestionarea deșeurilor de ambalaje, în vederea monitorizării și verificării trasabilității acestora în cadrul sistemului care implementează răspunderea extinsă a producătorului, asigurându-se astfel controlul asupra cantităţilor de deşeuri tranzacţionate”, declarau reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu la lansarea Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD).