"Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a luat act de publicarea în Monitorul Oficial nr. 586/02.08.2016, a Deciziei ASF nr. 1.498/27.07.2016 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii 'Carpatica Asig' S.A. De la această dată, creditorii de asigurări ai societăţii Carpatica Asig S.A. pot solicita FGA plata sumelor cuvenite", se menţionează în comunicat. 

Tot după data publicării deciziei, Fondul de Garantare a Asiguraţilor poate proceda, la cererea posibililor creditori de asigurări ai Carpatica, la deschiderea dosarelor de daună pentru evenimente întâmplate între data publicării deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi cea a denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. 

În plus, sursa citată menţionează că, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei ASF, compania este obligată să predea FGA evidenţa contractelor de asigurare în vigoare la data publicării Deciziei, evidenţa completă a dosarelor de daună şi evidenţele tehnico – operative şi contabile aferente contractelor şi dosarelor.

'FGA va desemna în termen de 30 de zile o Comisie Specială, formată din proprii specialişti, în vederea aprobării sumelor solicitate la plată din disponibilităţile sale. După preluarea evidenţelor societăţii Carpatica Asig S.A., FGA va publica pe site-ul propriu, www.fgaromania.ro, lista potenţialilor creditori de asigurări ai companiei', notează sursa citată.

Fondul menţionează, însă, că nu poate începe plăţile decât după ce instanţa de judecată va stabili, definitiv, falimentul Carpatica Asig, iar acestea nu vor putea depăşi 450.000 de lei pe creditor.

În data de 28 iulie, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii Carpatica Asig, pe baza unui set de rapoarte care au evidenţiat starea de insolvenţă a acesteia, şi promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, în temeiul Legii 503/2004 (republicată) şi a Legii 85/2014. În baza acestei hotărâri a Consiliului, s-a emis Decizia nr. 1.498/27.07.2016, care a fost transmisă societăţii şi care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

ASF precizează că Hotărârea Consiliului de retragere a autorizaţiei Carpatica Asig a avut la bază concluziile Raportului de audit financiar pe 2015 întocmit de firma Mazars, coroborate cu Raportul de evaluare elaborat de Deloitte, precum şi cu Raportul de îndeplinire de către Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a mandatului de administrator temporar. 

Conform Deciziei ASF, societatea are obligaţia ca în termen de 30 de zile de la publicarea documentului în Monitorul Oficial să predea Fondului de Garantare a Asiguraţilor evidenţele complete ale dosarelor de daună, în vederea publicării listei potenţialilor creditori în asigurări, conform art. 23, alin. 1 din Legea nr. 503/2004 republicată. Totodată, mandatul FGA de administrator temporar al Carpatica Asig va fi prelungit în vederea îndeplinirii acestei obligaţii de către societate. 

Numărul dosarelor de daună deschise până la data de 31 mai 2016 se ridică la 26.520. Poliţele de asigurare emise de Carpatica Asig rămân în vigoare până la data expirării. 

Datele oficiale arată că societatea avea, la 30 iunie, un portofoliu de 1.310.852 de contracte de asigurare, dintre care 936.089 poliţe RCA.