Proiectul de lege, semnat de 106 senatori şi deputaţi, printre care şi actualul vicepreşedinte al Comisiei de buget-finanţe a Camerei, Claudiu Manda, propune creşterea alocaţiei de stat, calculată în funcţie de indicatorul social de referinta (ISR), astfel: de la 0,106 în 2014, la 0,17 în 2015 şi la 0,4 în 2016. ISR are valoarea de 500 lei. Prin urmare alocaţia ar fi urmat să crească de la 42 lei în 2013, la 53 lei în 2014, 85 lei în 2015 şi 200 lei în 2016. Propunerea a fost depusă anul trecut şi a fost respinsă de Senat. Acum , se află în dezbaterea comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor.

Potrivit expunerii de motive: „Pentru multe familii din România, această alocaţie reprezintă o sursă d evenit indispensabilă asigurării necesităţilor copiilor. Creşterea cuantumului alocaţiei poate fi considerată totodată o măsură importantă de susţinere unui act educaţional de calitate”.

Consiliul legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat negativ iniţiativa. Principalul motiv invocat de cele două foruri este lipsa studiului privind impactul măsurii asupra bugetului. Potrivit legii finanţelor, orice iniţiativă care modifică veniturile bugetare trebuie să fie însoţită de măsuri privind acoperirea minusului bugetar.