Ghidul privind declararea şi plata în 2014 a contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri, precum şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri, dar trebuie să se asigure în sistemele publice a fost publicat pe pagina de internet a ANAF, la secţiunea asistenţa contribuabililor. 

Ghidul oferă explicaţii şi detalii privind plata CAS pentru fiecare tip de venit. Astfel, sunt prezentate baza de calcul, cotele de contribuţii, data la care se datorează plata, formularistica care trebuie completată, modalităţile de declarare şi plată. Ghidul arată şi care sunt veniturile pentru care persoanele fizice cu venituri din activităţi independente nu datorează contribuţiile de asigurări.

Ghidul poate fi consultat aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/GhiduL_contrib_2014.pdf