În ceea ce priveşte CNCF CFR SA, se vor prevedea clauzele privind punerea la dispoziţie a terenului necesar realizării lucrării, precum şi a planurilor de arhitectură, planurile privind instalaţiile electrice şi mecanice, precum şi alte studii şi planuri tehnice pe care le deţine compania.
În ceea ce priveşte Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), se vor stipula condiţiile de finanţare şi de execuţie a lucrărilor pentru staţia de tramvai pe Podul Hobanat, dar şi pentru instalarea lifturilor, scărilor rulante şi a trotuarelor rulante spre Gara de Nord. PMB va finanţa şi executa şi construcţia copertinelor din zonele Griviţa şi Basarab, precum şi a lifturilor, scărilor rulante şi a scărilor de acces în aceste zone.
Nu în ultimul rând, acordul va stabili asigurarea utilităţilor pentru noile obiective şi lucrările necesare la infrastructura şi suprastructura căii ferate şi a reţelei de contact a acesteia care vor fi finanţate şi executate tot de către PMB.