Influenţele la cheltuielile bugetului de stat pe ordonatori principali de credite se prezintă astfel:
1. Din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru:
• Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: + 987,3 milioane lei, reprezentând, în principal, transferuri pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat (+480,4 milioane lei) şi fonduri pentru plata drepturilor de asistenţă socială (+574,0 milioane lei).
• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +502,0 milioane lei, pentru derularea proiectelor din fonduri externe nerambursabile postaderare.
• Ministerul Sănătăţii: +256,8 milioane lei, reprezentând transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
• Ministerul Administraţiei şi Internelor: +52,6 milioane lei, pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor electrice de termoficare.
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional: +25,0 milioane lei, pentru achiziţii imobil pentru instituţii culturale.
• Ministerul Mediului şi Pădurilor +11,8 milioane lei, pentru plata materialelor folosite în vederea prevenirii şi combaterii inundaţiilor şi îngheţurilor, precum şi pentru plata EUMETSAT potrivit obligaţiilor rezultate din prevederile Legii pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici nr.164/2010.
• Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: +5,9 milioane lei, pentru asigurarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a condiţiilor pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere pe întreaga reţea rutieră de drumuri de interes naţional deschise circulaţiei publice.
2. Diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite:
• Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri -75,3 milioane lei;
• Ministerul Finanţelor Publice -58,1 milioane lei;
• Secretariatul General al Guvernului -43 milioane lei;
• Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului -40 milioane lei;
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului -32,3 milioane lei;
• Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale -27,4 milioane lei;
• Ministerul Afacerilor Externe -12,1 milioane lei;
• Ministerul Public -12,1 milioane lei;
• Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -5,5 milioane lei;
• Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor -4,6 milioane lei;
• Curtea de Conturi -3,5 milioane lei;
• Consiliul Concurenţei -2,3 milioane lei;
• Serviciul de Telecomunicaţii Speciale -2,1 milioane lei;
• Academia Oamenilor de Ştiinţă din România -1,8 milioane lei;
• Institutul Cultural Român -1,5 milioane lei;
• Ministerul Justiţiei -1,3 milioane lei;
 Ministerul Finanţelor Publice–Acţiuni Generale -312,1 milioane
lei.