Propunerea legislativă a fost iniţiată de un grup de parlamentari PSD, PMP şi UDMR. Aceasta are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru asigurarea gratuităţii transportului local şi judeţean pentru elevi prin subvenţionarea de către unitatea administrativ-teritorială care a delegat/gestionează acest serviciu.

Trebuie menționat că au fost înregistrate 97 de voturi pentru şi 30 împotrivă.

Dreptul la gratuitate şi elevilor din învăţământul privat

Conform raportului întocmit de Comisia de învăţământ a Senatului şi însuşit de plen, prin actul normativ propus se garantează dreptul la gratuitate şi elevilor din învăţământul privat.

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. În vederea asigurării gratuităţii prevăzute la alin. (1) decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat prin transfer către unităţile administrativ-teritoriale.

Gratuitatea este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale, prin subvenţionarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale 92/2007. Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul de interes public desfăşurat în alte condiţii decât sub forma unui serviciu public. Decontarea se va realiza de către unitatea de învăţământ”, conform proiectulului.

Toți elevii trebuie să știe următorul lucru

Ministerul Educației a transmis un comunicat din presă care corectează informațiile vehiculate în presă, conform cărora limba latină a fost eliminată din școli. Conform documentului citat, noul-plan cadru pentru învățământul gimnazial prevede că începând cu anul școlar 2020-2021, limba latină se studiază doar la clasa a VII-a.

„Potrivit vechiului plan-cadru pentru învățământul gimnazial, aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.638/11.04.2001, Limba latină a fost studiată în clasa a VIII-a.

Prin ordinul de ministru nr. 3.590/05.04.2016 a fost aprobat noul plan-cadru pentru învățământul gimnazial, astfel că, începând din anul școlar 2019-2020, elevii din clasa a VII-a studiază „Elemente de limbă latină și de cultură romanică” (aria curriculară Limbă și comunicare). Tot în anul școlar 2019-2020 s-a studiat și la clasa a VIII-a, în conformitate cu vechiul plan-cadru, intrat în lichidare, însă începând cu 2020-2021 se studiază doar la clasa a VII-a.

De asemenea, în conformitate cu ordinul de ministru nr. 3.410/16.03.2009, Limba latină se studiază la nivelul învățământului liceal – ciclul inferior (clasele a IX-a și a X-a), la profilul umanist și la filiera vocațională – profilurile teologic ortodox și muzică bisericească. Totodată, ordinul de ministru anterior menționat prevede studiul Limbii latine, la nivel liceal – ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), profilul umanist, specializarea filologie și la filiera vocațională, profilurile teologic ortodox, muzică bisericească, romano-catolică – limbă maghiară, iar la specializările romano-catolică – limba română și greco-catolică, doar în clasa a XI-a”, se arată în comunicat.