La bugetul ministerului de resort au fost depuse 14 amendamente, însă niciunul nu a trecut de votul parlamentarilor din cele două comisii. 

"O veste bună pe care v-o dau este că, spre deosebire de alţi ani, când practic se judeca pe obiective, anul acesta mergem pe programe. Pe undeva este şi o corelare cu faptul că tot ce vine din fonduri europene, şi nu sunt puţini, e o normalitate ca şi investiţiile pe care noi le derulăm să fie pe aceste programe. Avem şapte programe mari (…) În 2015, când am modificat Codul Silvic, noi am introdus un alineat pe articolul 60 care spunea "Asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populaţie", dar nu se spunea cum. Hotărârea de Guvern care însemna Normă de aplicare, trebuia să o facă… A făcut-o atât de prost încât pentru 2016 doar 15% a mai exploatat Romsilva din pădurile proprietate publică a statului. Deci, a scăzut suprafaţa. În rest, s-a exploatat pe picior. Din datele SUMAL reiese că, anul trecut, sub 20% din lemnul de foc de care au beneficiat agenţii economici s-a dus la populaţie. Atunci, noi am hotărât să modificăm Codul Silvic, astfel încât la articolul 60 să nu se spună numai asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populaţie, ci să spună şi cum, pe etape. Am cerut la Guvern un grup inter-ministerial pentru crearea de soluţii alternative pentru încălzirea populaţiei, pentru că sunt la îndemăna noastră, iar alte ţări o fac. Unii au zâmbit când am vorbit despre peleţii din paie. Acestea au capacitate calorică la jumătate decât cea a motorinei, însă sunt ecologice. Avem paie cărora le dăm foc pe câmp ca să se facă arăturile", a menţionat Doina Pană, ministrul Apelor şi Pădurilor, în cadrul audierilor pentru avizarea bugetului instituţiei. 

Din sinteza planurilor ministerului de resort pentru anul viitor reiese că, în 2018, vor fi finanţate, printre altele, 27 de obiective pentru înfiinţarea perdelelor forestiere care totalizează 656,87 hectare, din care trei obiective în execuţie, care totalizează 63,39 hectare şi 24 de obiective noi care totalizează 587,48 de hectare. 

De asemenea, din obiectivele de investiţii care vor fi finalizate în cursul anului viitor sunt enumerate: Amenajare râu Vaser (în localitatea Vişeu de Sus, judeţul Maramureş), Amenajare Valea Nimăieşti (judeţul Bihor), Acumulare nepermanentă Ginta, pe râul Crişul Negru (judeţul Bihor), Regularizare şi apărare de mal râu Orăştie pe sectorul Costeşti Orăştie (judeţul Hunedoara), Consolidare şi reprofilare canal descărcare Bega-Timiş, pe sectorul Topolovăţ, confluenţă râu Timiş (judeţul Timiş), Punerea în siguranţa la priza cu barare Rovinari (judeţul Gorj), Amenajarea pârâu Baraolt pe sectorul Biborţeni, confluenţă râu Olt (judeţul Covasna), Punerea în siguranţă a barajului Iezer (judeţul Călăraşi), Reabilitare dig râu Prut în incinta Brateşu de Jos (judeţul Galaţi) şi Supraînalţare dig oraş Sulina (judeţul Tulcea). 

Conform proiectului de buget pentru a anul viitor, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) ar urma să beneficieze de o alocare din credite bugetare de 438,878 milioane de lei, în creştere cu 26,84% faţă de anul 2017. În acelaşi timp, valoarea creditelor de angajament anunţată pentru 2018 se ridică la 2,150 miliarde de lei. 

Totodată, cheltuielile curente estimate pentru anul viitor sunt în cuantum de 339,678 milioane de lei (credite bugetare), mai mari cu 33,84% comparativ cu execuţia preliminată din anul precedent. Creditele de angajament prevăzute la capitolul Cheltuieli curente se ridică la 1,940 miliarde de lei. 

În privinţa Bunurilor şi Serviciilor, bugetul alocat pentru 2018 ar urma să fie de 30,223 milioane de lei, cu 8,05% peste valoarea din anul anterior, în timp ce proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014 – 2020 vor avea o alocare de 28,451 milioane de lei din credite bugetare (+300%), respectiv 1,581 miliarde de lei din creditele de angajament. 

Sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării sunt structurate astfel: 91,27% din bugetul de stat şi 8,73% din venituri proprii.

AGERPRES