O treime din piețele europene au înregistrat scăderi semnificative ale costurilor totale de ocupare datorită diminuării chiriilor de-a lungul ultimului an. Pentru al doilea an consecutiv, ocupanții din Marsilia, Bruxelles, Antwerp, Lyon, Budapesta și București au beneficiat de cele mai mici costuri de ocupare din Europa.
Costurile de ocupare a spațiilor logistice în București rămân la un nivel redus (57.6 euro/mp/an), drept consecință a unui stoc important de spații disponibile, a cererii slabe și a perspectivelor economice incerte.  
În contrapartidă, Londra Heathrow rămâne una dintre cele mai scumpe locații, urmată de Oslo și sud-estul Angliei. Chiriașii din Frankfurt, Lyon și London Heathrow au experimentat cele mai pronunțate creșteri ale costurilor în 2011, în mare parte datorită creșterii chiriilor. În Frankfurt s-a observat o intensificare a cererii de spații de depozitare de tip prime, datorită poziției sale de principal nod de transport din regiune.
„Estimăm că piețele europene în ansamblul lor vor avea o creștere medie de 1,5% pe an până în 2016”, a declarat Karine Woodford, director DTZ Occupier Research.
Raportul arată că nodurile logistice strategice din Antwerp, Rotterdam și Varșovia vor continua să experimenteze o cerere puternică, atât din partea chiriașilor cât și a investitorilor, generând o presiune ascendentă asupra chiriilor și, în consecință, costuri de ocupare mai mari. Manchester se așteaptă să fie zona cu cea mai accelerată creștere pe piață logistică din Marea Britanie, marcând o creștere similară a costurilor de ocupare.