În mesajul adresat în cadrul conferinței, Bogdan Aurescu a îndemnat la detensionarea relației bilaterale România – Ungaria și ieșirea din logica de confruntare care a marcat ultimele săptămâni.

În ceea ce privește marcarea în acest an, pe 4 iunie, a 100 de an de la Tratatul de la Trianon, ambii oficialii au îndemnat pentru respectarea semnificației acestui eveniment istoric pentru fiecare stat în parte și pentru continuarea bunei colaborări.

„Este o vizită, aşa cum i-am spus domnului ministru, care are loc într-o perioadă sensibilă în această relaţie bilaterală şi, aşa cum i-am mărturist domnului ministru, am fost la început reticent cu privire la organizarea acestei vizite acum, pentru că suntem la 10 zile până la semnarea sau ziua semnării Tratatului de la Trianon, 4 iunie, care are semnificații diferite pentru România și, respectiv, pentru Ungaria.

De asemenea, în ultima perioadă au existat o serie de momente tensionate la nivelul relației bilaterale și, de asemenea, suntem într-un context excepțional, și anume, acela al stării de alertă în România. Așa cum i-am transmis colegului meu, aș fi preferat ca această vizită să aibă loc după 4 iunie, pentru că este un context special și, de asemenea, pentru că este nevoie de o bună pregătire a unei astfel de vizite.

Cu toate acestea, l-am invitat pe colegul meu astăzi, la București, pentru că România dorește în modul cel mai sincer revenirea la o relație de parteneriat strategic real cu Ungaria și pentru că eu consider că așteptările părții române cu privire la relația bilaterală trebuie să fie comunicate direct și sincer, ca între parteneri adevăraţi, şi am avut astăzi o discuție aș spune foarte substanțială și cuprinzătoare cu colegul meu.

Obiectivele României vizează consolidarea relației bilaterale printr-o abordare pragmatică şi constructivă, în vederea identificării unor proiecte reciproc avantajoase; dorim să punem accent pe dinamizarea cooperării economice, pe aprofundare a cooperării sectoriale în baza proiectelor realizate sau care sunt în curs de realizare, îndeosebi în domenii precum infrastructura sau energia, dar și pentru identificarea de noi oportunități de cooperare, precum și continuarea dialogului privind protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale din cele două țări”, a spus ministrul.

Peter Szijjarto vrea o relație bazată pe respect reciproc

La rândul său, Peter Szijjarto a îndemnat la relații bilaterale bune bazate pe respect reciproc între cele două state.

„Mă bucur că am construit această relație bilaterală care este pozitivă din punctul nostru de vedere. Politica externă a Ungariei – noi în spațiul Europei Centrale suntem pentru consolidarea spațiului și întărirea relației bilaterale bazate pe respect reciproc

Respectăm celelalte națiuni, dar ne așteptăm și noi la respect. Interesul nostru și a celor peste un milion de maghiari din Transilvania este pentru o relație bună

Colegii din România să privească maghiarii din Transilvania ca pe o legătură solidă. Noi astfel privim comunitatea română. Guvernul nostru de cinci ori a mărit sprijinul oferit comunității românești din Ungaria. Avem și lege pentru minorități și sunt în proprietatea lor toate mijloacele care privesc minoritatea respectivă”, a adăugat Peter Szijjarto.