Premierul Emil Boc a cerut Ministerului Agriculturii să urgenteze procedurile de acreditare a silozurilor destinate depozitării producţiei agricole, astfel încât programul de garantare a certificatelor de depozit să fie aplicat rapid.

El a arătat că agricultorii vor avea posibilitatea să depoziteze marfa într-un siloz acreditat şi vor primi un certificat de depozit garantat de stat, pe baza căruia pot contracta împrumturi pentru continuarea lucrărilor agricole sau achitarea datoriilor.

Guvernul a decis, miercuri, garantarea certificatelor de depozit acordate agricultorilor, urmând ca procedurile de derulare a noului sistem să fie detaliate, prin norme metodologice, în termen de o săptămână, până la 15 iulie.

Conform ordonanţei de Guvern, licenţa de depozit va fi acordată pe baza unei analize efectuată de o comisie compusă din 15 membri, reprezentanţi ai ministerului de resort, asociaţiilor profesionale şi/sau operatorilor economici cu activitate în domeniul producţiei, depozitării şi comercializării seminţelor de consum, ai burselor de mărfuri, ai Federaţiei Patronale din Industria Alimentară şi ai Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum.

Condiţiile financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei vor fi verificate şi certificate de către organisme de audit, operaţiune efectuată în schimbul unei taxe plătite către Fond de operatorul economic solicitant.

Disponibilităţile financiare ale schemei de garantare a certificatelor de depozit sunt constituite din suma de 42 milioane lei alocată de la bugetul de stat, cote plătite de depozitarii licenţiaţi, reprezentând 0,5 % din valoarea seminţelor de consum depozitate, dobânzi încasate la depozitele constituite de Fond.

Banii Fondului de Garantare a Creditului Rural, capitalizat de Guvern cu 42 milioane lei (aproximativ 10 milioane euro) pentru garantarea certificatelor de depozit acordate agricultorilor, vor fi investiţi în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor şi depozite bancare.

Sumele reprezentând cote de participare la constituirea schemei sunt nerambursabile şi vor fi încadrate de către depozitari în grupa cheltuielilor de exploatare.

SURSA: Mediafax