Creditul pentru prefinanţarea subvenţiilor APIA acordate pentru bunăstarea păsărilor şi porcinelor este disponibil în lei şi este destinat finanţării capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţilor curente (inclusiv pentru plata obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete) de către beneficiarii ajutoarelor de stat.
Creditul constă în acordarea unei finanţări de până la 80% din valoarea subvenţiei ce urmează a fi primită de la APIA, iar pentru acesta, în funcţie de profilul clientului, se poate solicita suplimentar garantare de la FNGCIMM sau FNGR. Aceste împrumuturi se acordă pe maximum 12 luni, iar costurile sunt legate de evoluţia Robor la 3 luni, peste care banca percepe u marjă de 5-6%, spun reprezentanţii OTP.

Creditul pentru achiziţie de terenuri agricole este destinat achiziţiei de terenuri pentru producţia agricolă şi poate funcţiona ca un plafon de credite pentru investiţii, ce oferă posibilitatea achiziţionării în timp a mai multor loturi de teren. Finanţarea este de până la 80% din valoarea de achiziţie, modalităţile de rambursare fiind corelate cu fluxul încasărilor curente şi al celor prognozate de afacerile acestora.
Aceste credite se pot acorda pe o perioadă de maximum 15 ani, dar maturitatea creditului se stabileşte în funcţie de capacitatea de rambursare a IMM-urilor, creditele oferind posibilitatea unei perioade de graţie de până la 12 luni. Costurile de credit sunt variabile în funcţie de Robor sau Euribor la 3 luni, plus o marjă care poate fi de 3-5%.

Creditul pe bază de certificate de depozit (obţinute de producători de la depozitarii autorizaţi de produse agricole) este destinat finanţării capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţii curente şi poate fi utilizat în mai multe tranşe.  El constă într-o finanţare de până la 80% din contravaloarea certificatelor de depozit prezentate la finanţare.
Banca oferă clienţilor consiliere în întocmirea documentaţiei necesare accesării acestor credite şi răspuns rapid. În general, aceste credite se acordă corporaţiilor din agricultură.
Planurile pentru finanţarea agriculturii
Potrivit reprezentanţilor OTP, peste 3.000 din clienţii băncii au încasat anul trecut subvenţii de la APIA şi este de aşteptat ca circa 10% dintre aceştia să apeleze la creditele de prefinanţare a subvenţiilor pentru păsări şi porcine.
De asemenea, din totalul creditelor acordate persoanelor juridice de către OTP Bank România , peste 10% sunt în în domeniul agriculturii.
Astfel, banca doreşte să menţină soldul creditelor deja acordate în domeniul agriculturii, iar prin cele trei produse lansate mizează pe creşterea soldului general cu 5-10% în acest an, urmând ca de anul viitor să vizeze o creştere consistentă.