Anunţul implică un contract de achiziţii publice, termenul de finalizare fiind de 36 luni începând de la data atribuirii acestuia. Contractul trebuie să conţină server management, firewall principal/secundar, servicii de instalare, instruire, suport şi mentenanţă şi acces la serviciul de update.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18 martie 2015, ora 16,00, urmând ca acestea să fie deschise pe 9 aprilie, ora 18,00. Banca Naţională a României este banca centrală a României. Este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti. Obiectivul său fundamental îl reprezintă asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor (conform Statutului).

Principalele atribuţii ale BNR sunt elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb, autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare, emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României, stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia, administrarea rezervelor internaţionale ale României.