Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat noul regulament privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

“Noul cadru de reglementare are ca obiectiv apropierea treptata a reglementarilor nationale de standardele internationale de raportare financiara (IFRS) in ceea ce priveste regimul garantiilor aferente creditelor intarziate la plata de mai mult de 90 zile in procesul de constituire a provizioanelor”, se precizeaza intr-un comunicat al Bancii Centrale.

Modificarea de fond consta in flexibilizarea cadrului de reglementare, noul regulament permitand imprumutatorilor sa ia in considerare o cota de cel mult 25 la suta din valoarea recuperabila a garantiilor la determinarea provizioanelor aferente creditelor mentionate.

Reglementarile anterioare nu permiteau ajustarea nivelului provizioanelor pentru creditele restante de mai mult de 90 de zile.

Regulamenul modificat va intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial.